Ford Fusion: Wprowadzanie kodu zabezpieczającego

Ford Fusion –> Bezpieczeństwo systemu audio –> Wprowadzanie kodu zabezpieczającego

Jeżeli po włączeniu zespołu audio na wyświetlaczu pojawi się CODE - - - -,CODE 0000 lub ENTER KEYCODE, należy wpisać niepowtarzalny kod audio, korzystając z przycisków zaprogramowanych stacji.

6000CD i 6006CDC

1. Naciskaj przycisk 1 kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się pierwsza cyfra kodu.

2. Naciskaj przyciski 2, 3 i 4 w ten sam sposób, aby wybrać pozostałe trzy cyfry.

3. Upewnij się, że cały kod jest prawidłowy, zanim naciśniesz przycisk 5, aby potwierdzić swój wybór.

Sony CD

1. Za pomocą przycisków zaprogramowanych stacji wpisz niepowtarzalny kod audio.

2. Jeśli pomylisz się podczas wpisywania kodu, wpisz ponownie cyfry, kontynuując wybór przycisków 0-9. Na wyświetlaczu zmieniane będą kolejno cyfry od miejsca 1 do 4 i od początku.

3. Upewnij się, że cały kod jest prawidłowy, zanim naciśniesz przycisk * lub przycisk między przyciskami nawigacji, aby potwierdzić swój wybór.

    Kod zabezpieczający

    Każde urządzenie posiada unikalny kod, który należy wprowadzić, aby urządzenie zaczęło działać. Jeśli akumulator by ...

    Nieprawidłowy kod zabezpieczający

    Można podjąć maksymalnie 10 prób wprowadzenia kodu, z różnymi konsekwencjami w przypadku nieprawidłowego wprowadzenia. Liczba pró ...

    Categorie