Ford Fusion: Siedzenia ogrzewane

Ford Fusion –> Siedzenia –> Siedzenia ogrzewane

Strona kierowcy

Strona kierowcy


Strona pasażera

Strona pasażera


UWAGA

Stosowanie ogrzewania siedzeń przy wyłączonym silniku spowoduje rozładowanie akumulatora.

Ogrzewanie siedzeń działa, gdy włącznik zapłonu jest w położeniu II.

Podłokietnik przedniego siedzenia

Podłokietnik przedniego siedzenia


    Zagłówki

    Ustawianie zagłówka OSTRZEŻENIE Unieś zagłówek tylnego siedzenia, gdy na tylnym siedzeniu znajduje się pasażer lub wyposaże ...

    Udogodnienia

    ...

    Categorie