Ford Fusion: Regulacja wysokości zaczepu pasa bezpieczeństwa

Ford Fusion –> Ochrona pasażerów –> Regulacja wysokości zaczepu pasa bezpieczeństwa

Regulacja wysokości zaczepu pasa bezpieczeństwa


Wskazówka: Nieznaczne uniesienie suwaka podczas naciskania przycisku ułatwia zwolnienie mechanizmu blokady.

Aby unieść lub opuścić, naciśnij przycisk blokady na elemencie regulującym i przesuń stosownie do potrzeb.

    Zapinanie pasów bezpieczeństwa

    OSTRZEŻENIE Wsuń klamrę w uchwyt, aż usłyszysz wyraźny trzask. Jeżeli nie usłyszysz trzasku, oznacza to że nie zapiąłe" ...

    Stosowanie pasów bezpieczeństwa podczas ciąży

    OSTRZEŻENIE Poprowadź prawidłowo pas bezpieczeństwa dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa nienarodzonego dziecka. Nie uż ...

    Categorie