Ford Fusion: Programowanie pilota zdalnego sterowania

Ford Fusion –> Kluczyki i piloty zdalnego sterowania –> Programowanie pilota zdalnego sterowania

Dla Twojego pojazdu można zaprogramować maksymalnie cztery piloty zdalnego sterowania (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem).

Programowanie pilota zdalnego sterowania


Aby zaprogramować nowego pilota zdalnego sterowania:

 • Obróć kluczyk w stacyjce w położenie II cztery razy w ciągu sześciu sekund.
 • Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość zaprogramowania nowego pilota zdalnego sterowania.
 • Naciśnij dowolny przycisk na nowym pilocie zdalnego sterowania.

  Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi pilotami, włącznie z oryginalnymi

 • Ponownie włącz zapłon lub odczekaj 10 sekund nie programując kolejnego pilota, aby wyjść z trybu programowania. Do otwierania i zamykania pojazdu możesz użyć tylko pilotów zdalnego sterowania, które właśnie zaprogramowałeś.

Zmiana programu funkcji odryglowywania

Można tak zmienić funkcję odryglowywania, że naciśnięcie przycisku odryglowywania raz spowoduje wyłączenie zamka centralnego lub układu podwójnego ryglowania drzwi, rozbrojenie alarmu oraz odryglowanie drzwi kierowcy. Naciśnięcie przycisku odryglowywania dwa razy w ciągu trzech sekund spowoduje również odryglowanie drzwi pasażerów.

Jeżeli chcesz, żeby drzwi tyłu nadwozia były zaryglowane w czasie jazdy, naciśnij przycisk ryglowania na drzwiach kierowcy, aby uruchomić zamek centralny.

Zmiana programu funkcji odryglowywania


Aby zmienić tę funkcję, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski odryglowywania i ryglowania przez co najmniej 4 sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy migną dwa razy, sygnalizując pomyślną zmianę programu funkcji odryglowywania.

Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków przez co najmniej 4 sekundy przywróci poprzednią funkcję.

  Informacje ogólne na temat częstotliwości radiowych

  UWAGI Częstotliwości używane przez zdalne sterowanie w Twoim pojeździe mogą być również użyte przez inne urządzenia kr ...

  Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

  Zużyte baterie należy złomować w sposób ekologiczny. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące recyklingu. Jeżeli zauważys ...

  Categorie