Ford Fusion: Położenie fotelików dziecięcych

Ford Fusion –> Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom –> Położenie fotelików dziecięcych

OSTRZEŻENIA

 • Prosimy skontaktować się z Dealerem w celu uzyskania najnowszych informacji na temat zalecanych przez Forda fotelików dziecięcych.
 • Tekst oryginału według ECE R94.01: Extreme Hazard! Do not use a rearward facing child restraint on a seat protected by an air bag in front of it!
 • Stosując fotelik dziecięcy z podporą, upewnij się, że podpora opiera się pewnie o podłogę.
 • Stosując fotelik dziecięcy w połączeniu z pasem bezpieczeństwa, upewnij się, że pas bezpieczeństwa nie jest luźny lub skręcony.

UWAGA

Fotelik dziecięcy musi być pewnie oparty na siedzeniu pojazdu.

Konieczne może być uniesienie lub wyjęcie zagłówka. Patrz Zagłówki (strona 71).

Wskazówka: Montując fotelik dziecięcy na przednim siedzeniu, zawsze odsuwaj przednie siedzenie pasażera maksymalnie do tyłu. Jeżeli dociśnięcie dolnej taśmy pasa bezpieczeństwa jest utrudnione, ustaw oparcie siedzenia w położeniu pionowym i zwiększ wysokość siedzenia. Patrz Siedzenia regulowane ręcznie (strona 69).

Położenie fotelików dziecięcych


X Miejsce nie nadaje się do przewożenia dzieci z danej grupy wagowej.

U Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii fotelików dziecięcych zatwierdzonych dla danej grupy wagowej.

U¹ Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii fotelików dziecięcych zatwierdzonych dla danej grupy wagowej. Jednak zalecamy przewożenie dzieci w zatwierdzonych w danym kraju fotelikach dziecięcych, montowanych na tylnym siedzeniu.

UF¹ Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii fotelików dziecięcych montowanych przodem do kierunku jazdy zatwierdzonych dla danej grupy wagowej.

Jednak zalecamy przewożenie dzieci w zatwierdzonych w danym kraju fotelikach dziecięcych, montowanych na tylnym siedzeniu.

  Poduszki podwyższające

  OSTRZEŻENIA Nie mocuj fotelika podwyższającego ani poduszki podwyższającej tylko za pomocą dolnej taśmy pasa bezpieczeństwa. Moc ...

  Blokady otwierania drzwi przez dzieci

  OSTRZEŻENIE Gdy włączone są blokady otwierania drzwi przez dzieci, drzwi tych nie można otworzyć od środka. Zaryglowane Odryglowane ...

  Categorie