Ford Fusion: Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie

Ford Fusion –> Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji –> Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie


System ten automatycznie kontroluje temperaturę, ilość i rozprowadzanie powietrza i dostosowuje je do warunków jazdy i pogody. Naciśnięcie przycisku AUTO raz powoduje włączenie trybu automatycznego.

Wskazówka: Unikaj regulowania ustawień, gdy wnętrze pojazdu jest bardzo nagrzane lub schłodzone. Automatyczny układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji automatycznie dostosowuje ustawienia do bieżących warunków. Aby układ działał prawidłowo, nawiewniki boczne i centralne powinny być całkowicie otwarte.

Wskazówka: Czujnik nasłonecznienia znajduje się w górnej części tablicy rozdzielczej. Nie zasłaniaj czujnika żadnymi przedmiotami.

Wskazówka: Przy niskich temperaturach zewnętrznych, gdy układ jest w trybie automatycznym, strumień powietrza kierowany jest na szybę przednią i na szyby boczne, dopóki silnik się nie rozgrzeje.

Ustawianie temperatury

Ustawianie temperatury


Niebieski Obniża temperaturę

Czerwony Podwyższa temperaturę

Można ustawić temperaturę w zakresie od 16ºC do 28ºC w odstępach co 0,5ºC. W położeniu LO, 16ºC, układ przełączy się na stałe chłodzenie. W położeniu HI, 28C, układ przełączy się na stałe ogrzewanie.

Dmuchawa

Ustaw prędkość dmuchawy za
pomocą przycisków. Prędkość dmuchawy pokazywana jest na wyświetlaczu. Aby powrócić do trybu auto, naciśnij przycisk AUTO.

Rozprowadzanie powietrza

Rozprowadzanie powietrza


 1. Nawiew na nogi
 2. Nawiew na wysokość twarzy
 3. Przednia szyba

Wskazówka: Gdy wybierzesz odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej, A, B i C wyłączą się automatycznie i włączy się klimatyzacja. Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu. Nie można wybrać recyrkulacji powietrza.

Odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej

Naciśnij przycisk odmrażania i
odparowywania szyby przedniej.

Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu.

Klimatyzacja jest włączana automatycznie.

Dopóki rozprowadzanie powietrza będzie ustawione w tym położeniu, nie można wybrać recyrkulacji powietrza.

Prędkość dmuchawy i temperatura regulowane są automatycznie i nie można ich ustawić ręcznie. Dmuchawa jest ustawiona na wysoką prędkość a temperatura na HI.

Gdy wybrane jest odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej, ogrzewanie szyb automatycznie się włączy i po krótkim czasie wyłączy.

Ponownie naciśnij przycisk odmrażania i odparowywania szyby przedniej, aby powrócić do poprzednich ustawień.

Włączanie i wyłączanie klimatyzacji

Naciśnij przycisk A/C, aby
włączyć lub wyłączyć klimatyzację.

Recyrkulacja powietrza

Naciśnij przycisk recyrkulacji
powietrza, aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza.

Wskazówka: Gdy układ jest w trybie automatycznym, a temperatura wewnątrz i na zewnątrz jest dosyć wysoka, opcja recyrkulacji powietrza zostaje wybrana automatycznie, aby zapewnić jak najlepsze chłodzenie wnętrza. Po osiągnięciu wybranej wartości temperatury, układ ponownie wybierze automatycznie nawiew powietrza z zewnątrz.

Włączanie i wyłączanie automatycznie regulowanego układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Włączanie i wyłączanie automatycznie regulowanego układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji


Wciśnij przycisk OFF.

Po wyłączeniu układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji zostaje wyłączony i wybrana zostaje recyrkulacja powietrza.

  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie

  Dmuchawa Wyłączone Wskazówka: Jeżeli wyłączysz dmuchawę, przednia szyba może zaparowywać. Regulacja temperatury Niebi ...

  Ogrzewanie szyb i lusterek

  Ogrzewanie przedniej i tylnej szyby Stosuj ogrzewanie szyb do odszraniania i odparowywania przedniej i tylnej szyby. Wskazówka: Ogrzewanie szyb działa jedynie wtedy ...

  Categorie