Ford Fusion: Kompatybilność elektromagnetyczna

Ford Fusion –> Aneksy –> Kompatybilność elektromagnetyczna

OSTRZEŻENIA

 • Twój pojazd został przebadany i uzyskał certyfikat zgodności z wymogami prawnymi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 72/245/EEC, regulamin 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (UN ECE) lub inne mające zastosowanie przepisy lokalne). Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że wszelkie zamontowane przez Ciebie wyposażenie jest zgodne z odpowiednimi lokalnymi przepisami.

  Wszelkie dodatkowe wyposażenie powinno być montowane przez właściwie wyszkolonych mechaników.

 • Wyposażenie wykorzystujące nadajniki RF (fal radiowych) (np.

  telefony komórkowe, amatorskie nadajniki radiowe itp.) może być montowane w pojeździe jedynie wtedy, gdy jest zgodne z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Nie ma specjalnych wytycznych lub warunków dotyczących montażu lub użytkowania.

 • Nie mocuj żadnych nadajników-odbiorników, mikrofonów, głośników ani żadnych innych elementów na drodze napełniania poduszek powietrznych.
 • Nie mocuj przewodów antenowych do oryginalnych przewodów elektrycznych pojazdu, przewodów paliwowych ani przewodów hamulcowych.
 • Przewody antenowe i przewody zasilania muszą znajdować się w odległości co najmniej 10 centymetrów od jakichkolwiek modułów elektronicznych i poduszek powietrznych.

Kompatybilność elektromagnetyczna


Kompatybilność elektromagnetyczna


Wskazówka: Po zamontowaniu nadajników fal radiowych sprawdź, czy nie występują zakłócenia powodowane przez urządzenia elektryczne pojazdu, jak również zakłócenia w pracy tych urządzeń, zarówno w trybie oczekiwania, jak i nadawania.

Sprawdź wszystkie urządzenia elektryczne:

 • gdy zapłon jest WŁĄCZONY
 • gdy silnik pracuje
 • podczas jazdy przy różnych prędkościach

Sprawdź, czy pola elektromagnetyczne generowane wewnątrz pojazdu przez zamontowany nadajnik nie przekraczają norm określających stopień dopuszczalnego oddziaływania na ciało ludzkie.

  Aneksy

  ...

  Homologacje

  OŚWIADCZENIE FCC/INDUSTRY CANADA Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przedstawione w rozdziale 15. Przepisów FCC (Federalnej Komisji Łączno&# ...

  Categorie