Ford Fusion: Katalizator

Ford Fusion –> Paliwo i tankowanie –> Katalizator

OSTRZEŻENIE

Nie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Wkład wydechowy wydziela znaczną ilość ciepła podczas pracy, a także po wyłączeniu silnika. Stwarza to ryzyko pożaru.

Jazda z katalizatorem

UWAGI

 • Unikaj wyczerpania całego zapasu paliwa.
 • Nie uruchamiaj silnika przez dłuższy czas.
 • Nie prowadź pojazdu z odłączonym przewodem świecy zapłonowej.
 • Nie uruchamiaj pojazdu przez holowanie lub pchanie. Używaj przewodów rozruchowych. Patrz Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych (strona 125).
 • Nie wyłączaj zapłonu podczas jazdy.

Pokrywa wlewu paliwa

Pokrywa wlewu paliwa


  Jakość paliwa - Diesel

  OSTRZEŻENIE Nie mieszaj oleju napędowego z olejem, benzyną lub innymi płynami. Może to powodować reakcje chemiczne. UWAGI Nie dodawaj nafty ...

  Tankowanie

  UWAGA Nie próbuj uruchamiać silnika, jeżeli zatankujesz niewłaściwe paliwo. Może to prowadzić do uszkodzenia silnika. Układ powinien ...

  Categorie