Ford Fusion: Informacje ogólne

Ford Fusion –> Wyświetlacze informacyjne –> Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE

Nie używaj elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego, gdy pojazd jest w ruchu.

Wskazówka:Wyświetlacz pozostanie włączony jeszcze przez kilka minut po wyłączeniu zapłonu.

Wskazówka: Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis Sh on lub SHIP ON, oznacza to, że włączony jest tryb transportowy pojazdu.

Prosimy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Forda w celu wyłączenia trybu transportowego pojazdu.

Wyświetlacz informacyjny 1. typu

Wyświetlacz informacyjny 1. typu


 1. Wskazanie zasięgu na paliwie w zbiorniku lub zegar
 2. Licznik dzienny
 3. Drogomierz
 4. Przycisk wyboru
 5. Przycisk kasujący

Naciśnij przycisk wyboru, aby przewinąć ekrany wyświetlacza.

Ustawianie czasu

Ustawianie czasu


Wskazówka: W niektórych pojazdach ustawianie czasu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem zespołu audio. Patrz Ustawianie zegara i daty w radioodtwarzaczu (strona 149).

1. Naciśnij przycisk wyboru, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie czasu.

2. Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić czas.

Wyświetlacz informacyjny 2. typu

Wyświetlacz informacyjny 2. typu


 1. Wybrany bieg
 2. Zegar, stacja radiowa lub ścieżka CD
 3. Zewnętrzna temperatura powietrza
 4. Licznik dzienny
 5. Drogomierz
 6. Lampka kontrolna komunikatu

Możesz zmienić ustawienia różnych funkcji za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego. Na wyświetlaczu ukazują się również komunikaty informacyjne.

Wyświetlacz informacyjny 2. typu


Naciśnij przycisk, aby przewinąć ekrany wyświetlacza i przytrzymaj przycisk, aby zatrzymać, wybrać menu podrzędne lub zmienić ustawienie. Wyświetlacz informacyjny poinformuje Cię, czy potrzebne jest krótkie czy długie naciśnięcie przycisku w celu uzyskania różnych opcji.

Lampka kontrolna komunikatu

Lampka kontrolna komunikatu włączy się przy niektórych komunikatach. Będzie świecić na czerwono lub żółto w zależności od znaczenia komunikatu do chwili usunięcia przyczyny komunikatu.

Objaśnienia ekranów

Zasięg na paliwie w zbiorniku

Podaje przybliżoną odległość, jaką może pokonać pojazd na paliwie znajdującym się w zbiorniku.

Średnia prędkość

Wskazuje średnią prędkość pojazdu od ostatniego kasowania.

Średnie zużycie paliwa

Wskazuje średnie zużycie paliwa w pojeździe od ostatniego kasowania.

Chwilowe zużycie paliwa

Pokazuje aktualne zużycie paliwa w pojeździe.

  Wyświetlacze informacyjne

  ...

  Ustawienia osobiste

  Możesz zmienić ustawienia różnych funkcji za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego. Odryglowywanie drzwi za pomocą zdalnego sterowania ...

  Categorie