Ford Fusion: Elementy sterowania telefonu

Ford Fusion –> Telefon –> Elementy sterowania telefonu

Kończenie lub odrzucanie połączeń

Poprzez naciśnięcie jednego z przycisków funkcji radioodtwarzacza lub systemu nawigacyjnego (np.: AM/FM,CD/AUX) może być zakończone aktywne połączenie lub odrzucone przychodzące połączenie.

Pilot zdalnego sterowania

W Twoim pojeździe może być zamontowany jeden z następujących typów dźwigni zdalnego sterowania:

Przycisk sterowania głosem i trybu pracy

Przycisk sterowania głosem i trybu pracy


 1. Przycisk sterowania głosem
 2. Przycisk trybu

Połączenia przychodzące można przyjmować przez jednokrotne naciśnięcie przycisku "MODE", a kończyć przez dwukrotne naciśnięcie tego przycisku.

Przycisk sterowania głosem i przyjmowania/odrzucania połączenia

Przycisk sterowania głosem i przyjmowania/odrzucania połączenia


 1. Przycisk sterowania głosem
 2. Przycisk przyjmowania/odrzucania połączenia

Przycisk "VOICE" służy do uruchamiania lub wyłączania układu sterowania głosem.

W pojazdach z przyciskiem przyjmowania/odrzucania połączenia, połączenia telefoniczne można przyjmować lub odrzucać naciskając odpowiedni przycisk.

Wskazówka: Niektóre radioodtwarzacze mają przycisk przyjmowania/odrzucania połączenia na panelu sterowania. Działa on w ten sam sposób.

Przycisk "MODE" na kierownicy

Przycisk "MODE" na kierownicy


Tylko przycisk trybu

Tylko przycisk trybu


W pojazdach bez przycisku "VOICE" przycisk "MODE" na dźwigni zdalnego sterowania służy do uruchamiania lub wyłączania układu sterowania głosem.

Wskazówka: Nie można korzystać z przycisku "MODE" do włączania układu sterowania głosem podczas przychodzącego lub aktywnego połączenia telefonicznego.

Nie można korzystać z przycisku "MODE" do sterowania systemem audio.

  Kompatybilność telefonów

  UWAGA Ponieważ nie istnieje żadna powszechna umowa, producenci telefonów komórkowych mogą stosować różne profile w swoich urz ...

  Korzystanie z telefonu - Pojazdy nie wyposażone w: System nawigacyjny

  Rozdział ten opisuje funkcje telefoniczne zespołu audio. Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat elementów sterowania znajdziesz w Instru ...

  Categorie