Ford Fusion: Boczne poduszki powietrzne

Ford Fusion –> Ochrona pasażerów –> Zasady działania –> Boczne poduszki powietrzne

Boczne poduszki powietrzne


Boczne poduszki powietrzne znajdują się w oparciach przednich siedzeń. O zainstalowaniu bocznych poduszek powietrznych w pojeździe informuje etykieta.

Boczne poduszki powietrzne są odpalane podczas silnego uderzenia bocznego.

Odpalana jest jedynie poduszka powietrzna po stronie, po której nastąpiło uderzenie. Poduszki są nadmuchiwane w ciągu kilku milisekund i w momencie, gdy tułów kierowcy lub pasażera zetknie się z poduszką powietrzną, poduszka zacznie wypuszczać powietrze, chroniąc klatkę piersiową i okolice ramion. Boczne poduszki powietrzne nie zostaną odpalone podczas lżejszych uderzeń bocznych, wywrócenia się pojazdu na dach, kolizji czołowych i uderzeń z tyłu.

    Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera siedzącego z przodu

    Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera siedzącego z przodu są odpalane w przypadku poważnych zderzeń czołowych lub uderzeń pod k ...

    Kurtyny powietrzne

    Kurtyny powietrzne zamontowane są wewnątrz poszycia tapicerskiego nad oknami drzwi z przodu i z tyłu. Oznaczenia wytłoczone na poszyciu słupkó ...

    Categorie