Fiat Idea: Zużycie paliwa

Fiat Idea –> Dane techniiczne –> Zużycie paliwa

Wartości zużycia paliwa podane w poniższej tabeli zostały określone na podstawie prób homologacyjnych przewidzianych w specyficznej Dyrektywie Europejskiej.

Aby określić zużycie paliwa zostały wykonane następujące procedury:

 •  cykl miejski: rozpoczynający się od uruchomienie zimnego silnika następnie została wykonana jazda, która symulowała użycie samochodu w ruchu miejskim;
 •  cykl poza miejski: została wykonana jazda, która symulowała użycie samochodu w ruchu poza miejskim z częstymi przyspieszeniami na wszystkich biegach; z prędkością przebiegu zmienną od 0 do 120 km/h;
 •  zużycie paliwa mieszane: zostało określone z rozwagą na około 37% w cyklu miejskim i około 63% w cyklu poza miejskim.

OSTRZEŻENIE Typ przebiegu, sytuacje na drodze, warunki atmosferyczne, styl jazdy, stan ogólny samochodu, poziom wyposażenia/ dodatków/akcesoriów, używanie klimatyzacji, obciążenie samochodu, obecność bagażnika dachowego, różne sytuacje, które wpływają na współczynnik aerodynamiczny lub opory toczenia powodują, że wartości zużycie paliwa mogą się różnić od tych podanych.

Zużycie paliwa


(◊) Silniki przewidziane tylko dla niektórych wersji/rynków

  M ateriały eksploatacyjne

  ZALECANE PRODUKTY I ICH CHARAKTERYSTYKI Przeznaczenie Charakterystyka jakościowa płynów i smarów dla prawidłowego funkcjonowania sam ...

  Emisja CO2

  Wartości emisji CO2, podane w poniższej tabeli odnoszą się do zużycia paliwa w ruchu mieszanym. EMISJE CO2 ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTY ...

  Categorie