Fiat Idea: Wykaz czynności przeglądów okresowych

Fiat Idea –> Obsługa samochodu –> Wykaz czynności przeglądów okresowych

Wykaz czynności przeglądów okresowych


Wykaz czynności przeglądów okresowych


(*) Lub co 4 lata w przypadku używania samochodu w następujących szczególnie trudnych warunkach takich jak:

 •  dłuższe używanie w klimacie zimnym/ gorącym;
 •  używanie w mieście z długimi przebiegami na biegu jałowym;
 •  używanie na drogach szczególnie zakurzonych lub posypanych piaskiem i/lub solą.

Lub co 5 lat, niezależnie od przebiegu kilometrów i od warunków użycia samochodu.

(**) Olej silnikowy i filtr powinny być wymieniane po zaświeceniu się lampki w zestawie wskaźników (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty") lub przynajmniej, co 2 lata.

(❏) Co 30.000 km dla wersji 1.3 Multijet. (■) Z wyjątkiem wersji 1.3 Multijet i 1.6 Multijet. (▲) Ogni 30.000 km W przypadku samochodu
eksploatowanego przeważnie w jazdach miejskich należy koniecznie wymieniać olej silnikowy i filtr olejowy co 12 miesięcy.

  Obsługa okresowa

  Prawidłowa obsługa samochodu jest czynnikiem gwarantującym długą jego żywotność w optymalnym stanie. Dlatego Fiat przewidział szer ...

  Przeglądy roczne

  Dla samochodów o przebiegu rocznym mniejszym od 20.000 km (na przykład około 15.000 km) zalecamy "Przeglądy roczne" obejmujące następujące c ...

  Categorie