Fiat Idea: Wnêtrze

Fiat Idea –> Obsługa samochodu –> Wnêtrze

Okresowo sprawdzać, czy pod dywanikami nie zbiera się woda (ociekająca z butów, parasoli itp.), która mogłaby spowodować korozję blachy.

SIEDZENIA I ELEMENTY Z TKANINY

Usunąć kurz miękką szczotką lub odkurzaczem.

Aby dobrze oczyścić pokrycie welurowe, zaleca się zwilżyć szczotkę.

Przetrzeć siedzenia gąbką zamoczoną w roztworze wody i neutralnego detergentu.

SIEDZENIA ZE SKÓRY

Usunąć suchy brud suchą lub lekko wilgotną szmatką, nie wywierając zbyt dużego nacisku.

Usunąć plamy płynów lub tłuszczów suchą, wchłaniającą szmatką, nie trzeć. Następnie przetrzeć wilgotną szmatką zmoczoną w wodzie z neutralnym mydłem.

Jeżeli plama nie zostanie usunięta, zastosować specjalne wyroby, przestrzegając instrukcji ich użycia.

OSTRZEŻENIE Nie używać nigdy alkoholi.

Upewnić się ponadto, że używane produkty nie zawierają alkoholu i pochodnych nawet o niskim stężeniu.

ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Zaleca się czyścić elementy wewnętrzne z tworzywa sztucznego szmatką zwilżoną roztworem wody i detergentu bez środków ciernych. Dla usunięcia plam tłustych lub trwałych używać produktów specyficznych czyszczenia dla tworzyw sztucznych bez rozpuszczalników, nie zmieniających wyglądu i koloru elementów.

OSTRZEŻENIE Nie stosować alkoholu lub benzyny do czyszczenia szyby zestawu wskaźników lub innych elementów z tworzywa.

Pokrycia z tkaniny w samochodzie są bardzo trwałe przy normalnych warunkach użytkowania.

Tym niemniej, absolutnie unikać długotrwałego ocierania ubraniem posiadającym sprzączki metalowe, guziki ozdobne i podobne, które w sposób miejscowy i jednostajny powodują przetarcie włókna i w konsekwencji uszkodzenie pokrycia.

KIEROWNICA / UCHWYT DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW POKRYTE SKÓRĄ

Czyszczenie tych elementów musi być wykonane wyłącznie wodą i mydłem neutralnym.

Nie używać nigdy alkoholi lub produktów na bazie alkoholu. Przed użyciem produktów specyficznych do czyszczenia wnętrz, sprawdzić czytając uważnie, czy informacje podane na etykiecie produktu nie zawierają alkoholu i/lub produktów na jego bazie Jeżeli podczas czyszczenia szyby przedniej produktami specyficznymi dla szyb, krople tego produktu spadną przypadkowo na kierownicę/uchwyt dźwigni zmiany biegów koniecznie natychmiast je usunąć i następnie przemyć te miejsca wodą z mydłem neutralnym.

OSTRZEŻENIE Zaleca się, w przypadku użycia blokady kierownicy, zwrócić maksymalną uwagę, aby uniknąć odrapania poszycia skóry.

UWAGA Nie trzymać butli aerozolowych w samochodzie: niebezpieczeństwo wybuchu. Butle aerozolowe nie powinny być narażone na temperatury powyżej 50 C. Wewnątrz samochodu nagrzanego przez słońce temperatura może znacznie przekroczyć tę wartość.

    Zalecenia dla dobrej konserwacji nadwozia

    Lakier Lakier nie tylko spełnia funkcję estetyczną, ale także zabezpiecza blachę. W przypadku starcia lub pojawienia się głębokich rys ...

    Dane techniiczne

    ...

    Categorie