Fiat Idea: System fiat code

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> System fiat code

Jest systemem elektronicznej blokady silnika, który umożliwia zwiększenie ochrony przed usiłowaniem kradzieży samochodu.

Aktywuje się automatycznie z chwilą wyjęcia kluczyka z wyłącznika zapłonu.

Każdy kluczyk posiada elektroniczne urządzenie, którego funkcją jest modulacja sygnału przesłanego w fazie uruchamiania silnika poprzez antenę wbudowaną w wyłącznik zapłonu. Sygnał składa się z "hasła", zawsze różnego przy każdym uruchomieniu silnika, za pomocą, którego centralka rozpoznaje kluczyk i umożliwia uruchomienie.

FUNKCJONOWANIE

Przy każdym uruchomienia silnika, obracając kluczyk w położenie MAR, centralka systemu Fiat CODE przesyła do centralki kontroli silnika kod rozpoznania, aby uaktywnić zablokowane funkcje.

Przesłanie kodu rozpoznania, następuje tylko jeżeli centralka systemu Fiat CODE rozpozna kod przesyłany przez kluczyk.

Po obróceniu kluczyka w położenie STOP, system Fiat CODE dezaktywuje funkcje centralki kontroli silnika.

Jeżeli, podczas uruchamiania silnika, kod nie zostanie rozpoznany prawidłowo, w zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna


W tym przypadku obrócić kluczyk w pozycję STOP i następnie w MAR; jeżeli zablokowanie występuje nadal, spróbować pozostałym kluczykiem z wyposażenia. Jeżeli i to nie przyniesie rezultatu uruchomienia silnika, zwrócić się do ASO Fiat.

OSTRZEŻENIE Każdy kluczyk posiada swój własny kod, który powinien być zapamiętany w centralce systemu. Aby zapamiętać nowe kluczyki, maksymalnie 8, zwróć się do ASO Fiat.

Zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej
podczas jazdy

 •  Jeżeli lampka sygnalizacyjna zaświeci
  się, oznacza, że system przeprowadza autodiagnostykę (na przykład z powodu spadku napięcia).

  Jeżeli niedogodność nie ustąpi zwrócić się do ASO Fiat.

Mocne uderzenia mogą
uszkodzić elementy elektroniczne znajdujące się w kluczyku.

  Symbolika

  Na niektórych elementach samochodu lub w ich pobliżu umieszczone są kolorowe tabliczki, których symbole przywołują uwagę i wskazują ...

  Zestaw kluczyków i zamykanie drzwi

  CODE CARD rys. 11 (na zamówienie dla wersji/rynków gdzie przewidziano) Z samochodem, wraz z kluczykami przekazywana jest karta kodowa CODE card, na której ...

  Categorie