Fiat Idea: Pokrywa komory silnika

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Pokrywa komory silnika

Powiêkszenie bagażnika z siedzeniami stałymi

Procedura jest następująca:  połączyć zaczepy z uchwytem rys. 116 (wskazanym strzałką) umieszczonym w oparciu;  sprawdzić ...

Otwarcie

Procedura jest następująca:  pociągnąć dźwignię A-rys. 118 w kierunku wskazanym strzałką;  przesunąć w praw ...

Categorie