Fiat Idea: Opis ogólny

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa reguluje temperaturę/rozdziela powietrze w kabinie w dwóch strefach: po stronie kierowcy i po stronie pasażera. Kontrola temperatury bazuje na "temperaturze ekwiwalentnej". system działa w sposób ciągły, aby utrzymać stały komfort w kabinie i skompensować ewentualne zmiany warunków klimatycznych zewnętrznych łącznie z nasłonecznieniem rozpoznawanym przez odpowiedni czujnik.

Parametrami i funkcjami kontrolowanymi automatycznie są:

 •  temperatura powietrza z kratek po stronie kierowcy/pasażera siedzenia przedniego;
 •  rozdział powietrza z kratek po stronie kierowcy/pasażera siedzenia przedniego;
 •  prędkość wentylatora (zmieniający się ciągle przepływ powietrza);
 •  włączenie sprężarki klimatyzacji (dla ochłodzenia/osuszenia powietrza);
 •  recyrkulacja powietrza.

Wszystkie te funkcje można modyfikować manualnie, to jest działając w system wybierając odpowiednio jedną lub kilka funkcji i zmodyfikować parametry. W ten sposób dezaktywuje się kontrolę automatyczną funkcji zmodyfikowanych manualnie, w które system interweniuje wyłącznie z powodów bezpieczeństwa (np. ryzyko zaparowania).

Wybór manualny jest zawsze priorytetowym w stosunku do automatycznego i zapamiętany zostanie do momentu, gdy użytkownik nie powierzy kontroli automatyce, z wyjątkiem tych przypadków, w których system interweniuje dla szczególnych warunków bezpieczeństwa.

Ustawienia manualne jednej funkcji nie przeszkadzają automatycznej kontroli innych.

Ilość powietrza nawiewanego do wnętrza nadwozia jest niezależna od prędkości samochodu, ponieważ regulowana jest przez wentylator sterowany elektronicznie.

Temperatura nawiewanego powietrza jest zawsze kontrolowana automatycznie, w zależności od temperatury ustawionej na wyświetlaczu kierowcy i pasażera siedzenia przedniego (za wyjątkiem, gdy układ jest wyłączony lub w niektórych warunkach, gdy sprężarka jest wyłączona).

System umożliwia ustawienie lub zmodyfikowanie manualnie następujących parametrów i funkcji:

 •  temperatur powietrza po stronie kierowcy/ pasażera siedzenia przedniego;
 •  prędkość wentylatora (zmiana ciągła);
 •  ustawienia rozdziału wylotu powietrza w pięciu pozycjach (kierowca/pasażer siedzenia przedniego);
 • włączenie sprężarki;
 •  priorytet rozdziału jedno/dwustrefowy;
 •  funkcji odmrażania/odparowania szybkiego;
 •  recyrkulacja powietrza.
 •  ogrzewania szyby tylnej;
 •  wyłączenie systemu.

  Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa  (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  ...

  Sterowanie

  STEROWANIE rys. 62 przycisk aktywacji funkcji MONO (wyrównanie ustawionych temperatur)  przycisk włączenia/wyłączenia sprężarki kl ...

  Categorie