Fiat Idea: Ochrona środowiska

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Ochrona środowiska

Zastosowanymi urządzeniami dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z silników benzynowych są:

 •  katalizator trójfunkcyjny;
 •  sondy Lambda;
 •  układ zapobiegający przed ulatnianiem się par paliwa.

Nie uruchamiać silnika, nawet dla próby, przy jednej lub kilku świecach zapłonowych wykręconych.

Zastosowanymi urządzeniami dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z silników napędzanych olejem napędowym są:

 •  katalizator utleniający;
 •  układ recyrkulacji spalin (E.G.R.).
 •  filtr cząstek stałych (DPF).

FILTR CZASTEK STAŁYCH (DIESEL PARTICULATE FILTER) (dla wersji 1.3 Multijet 90 KM - 1.3 Multijet 95KM)

Diesel Particulate Filter jest filtrem mechanicznym, umieszczonym w układzie wydechowym, który wyłapuje fizycznie cząsteczki węgla znajdujące się w spalinach silników diesel. Zastosowanie filtra stało się konieczne dla wyeliminowania prawie całkowicie cząsteczek węgla zgodnie z aktualnymi/ przyszłymi normami legislacyjnymi.

Podczas normalnego używania samochodu, centralka kontroli silnika rejestruje szereg danych związanych z jego użyciem (okres użycia, typ trasy, osiągnięte temperatury itp.) i określa ilość cząsteczek zakumulowanych w filtrze. Ponieważ filtr akumuluje cząstki węgla musi być okresowo regenerowany (czyszczony) poprzez spalenie cząsteczek węgla.

Procedura regeneracji zarządzana jest automatycznie przez centralkę kontroli silnika w zależności od stanu akumulacji cząsteczek w filtrze i warunków używania samochodu

Podczas regeneracji możliwe jest wystąpienie następujących zjawisk: ograniczony wzrost obrotów biegu jałowego, aktywacja elektrowentylatora, ograniczony wzrost dymienia, wysoka temperatura spalin.

Te sytuacje nie powinny być interpretowane jako uszkodzenia i nie wpływają na zachowanie się samochodu i na środowisko.

W przypadku wyświetlenia się odpowiedniego komunikatu odnieść się do rozdziału "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty".

UWAGA Podczas normalnego działania katalizator osiąga bardzo wysokie temperatury. W związku z tym, nie parkować samochodu na łatwopalnym podłożu (trawa, suche liście, igły sosnowe itp.): niebezpieczeństwo pożaru.

  Otwieranie awaryjne pokrywy

  W przypadku awaryjnym jest możliwe otwarcie pokrywy ciągnąc za linkę A-rys. 130. Aby dostać się do linki wyjąć wykładzinę ...

  Bezpiieczeństwo

  ...

  Categorie