Fiat Idea: Kluczyk główny z pilotem

KLUCZYK GŁÓWNY Z PILOTEM rys. 12

Część metalowa A kluczyka jest chowana w uchwyt.

Kluczykiem uruchamia się:

 •  wyłącznik zapłonu;
 •  zamek drzwi po stronie kierowcy;
 •  włącznie urządzenia D-rys. 13 blokowania otwarcia z zewnątrz drzwi przednich i tylnych, gdy instalacja elektryczna nie funkcjonuje (np. rozładowany akumulator);
 •  włączanie urządzenia bezpieczeństwa dzieci E w drzwiach tylnych.

KLUCZYK GŁÓWNY Z PILOTEM


Przycisk B-rys. 12 umożliwia otwarcie części metalowej A.

Aby złożyć część metalową A w uchwyt kluczyka należy:

 •  nacisnąć i przytrzymać naciśnięty przycisk B
 •  poruszać część metalową A

KLUCZYK GŁÓWNY Z PILOTEM


 • zwolnić przycisk B następnie obrócić część metalową A aż do usłyszenia zatrzasku blokującego gwarantującego prawidłowe zamknięcie.

Przyciskiem uruchamia się
odblokowania drzwi, pokrywy bagażnika i pokrywy wlewu paliwa.

Przycisk służy do zablokowania
drzwi, pokrywy bagażnika i pokrywy wlewu paliwa.

Przyciskiem uruchamia się otwarcie
bagażnika.

OSTRZEŻENIE Częstotliwość pilota może zostać zakłócona falami radiowymi nie związanymi z samochodem (na przykład telefony komórkowe, radioamatorów, itp.). W takim przypadku funkcjonowanie pilota może przedstawiać uszkodzenia.

UWAGA Naciskać przycisk B rys. 12 tylko, gdy kluczyk oddalony jest od ciała, w szczególności od oczu i od elementów mogących ulec uszkodzeniu (np. ubranie). Nie pozostawiać kluczyka bez nadzoru, aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia przycisku przez kogokolwiek, szczególnie przez dzieci.

Odblokowanie drzwi i bagażnika

Nacisnąć krótko przycisk :
odblokują się drzwi, pokrywa bagażnika, pokrywa wlewu paliwa, zaświeci się czasowo lampa sufitowa i dwa razy migną kierunkowskazy.

Odblokowanie drzwi jest automatyczne w przypadku interwencji przełącznika bezwładnościowego blokującego paliwo.

OSTRZEŻENIE Częstotliwość pilota może zostać zakłócona przez niektóre urządzenia przesyłające fale radiowe znajdujące się na zewnątrz samochodu (na przykład telefony komórkowe, aparaty radioamatorów, itp.). W takim przypadku funkcjonowanie pilota może zostać zakłócone.

Blokowanie drzwi i pokrywy bagażnika

Nacisnąć krótko przycisk :
zablokują się drzwi, pokrywa bagażnika z dystansu, pokrywa wlewu paliwa, zgaszą się lampy sufitowe i raz migną kierunkowskazy.

Blokowanie drzwi i pokrywy bagażnika


Sygnalizacja diody czuwania

Po zablokowaniu drzwi dioda czuwania umieszczona w przycisku A-rys. 14 zaświeci się na około 3 sekundy po czym zacznie migać (funkcja czuwania). Jeżeli podczas blokowania drzwi jedne lub kilka drzwi lub bagażnik nie są prawidłowo zamknięte, dioda razem z kierunkowskazami miga szybko.

OSTRZEŻENIE Częstotliwość pilota może zostać zakłócona przez niektóre urządzenia przesyłające fale radiowe znajdujące się na zewnątrz samochodu (na przykład telefony komórkowe, aparaty radioamatorów, itp.). W takim przypadku funkcjonowanie pilota może przedstawiać uszkodzenia.

Otwarcie z dystansu pokrywy bagażnika

Nacisnąć przycisk aby rozłączyć
(otworzyć) z dystansu pokrywę bagażnika.

Otwarcie pokrywy bagażnika sygnalizowane jest dwukrotnym mignięciem kierunkowskazów.

OSTRZEŻENIE Częstotliwość pilota może zostać zakłócona przez niektóre urządzenia przesyłające fale radiowe znajdujące się na zewnątrz samochodu (na przykład telefony komórkowe, aparaty radioamatorów, itp.). W takim przypadku funkcjonowanie pilota może zostać zakłócone.

Zablokowanie drzwi z wnętrza rys. 14

Przy drzwiach zamkniętych, nacisnąć przycisk A umieszczony w desce rozdzielczej w pozycji centralnej, aby zablokować (dioda led w przycisku świeci się) lub odblokować (dioda led w przycisku zgaszona) drzwi.

OSTRZEŻENIE Jeżeli jedne z drzwi nie są dokładnie zamknięte lub występuje usterka w instalacji, zablokowanie drzwi nie będzie możliwe.

Jeżeli zostanie usunięta przyczyna braku funkcjonowania, urządzenie będzie normalnie funkcjonować.

Zablokowanie drzwi z wnętrza


Jeżeli zostanie
przypadkowo naciśnięty przycisk zablokowania wewnętrznego, opuszczając samochód odblokują się wyłącznie drzwi używane; pozostałe drzwi będą zablokowane. Aby przywrócić system konieczne jest powtórne naciśnięcie przycisku blokowania / odblokowania.

Zablokowanie drzwi z wnętrza


Wymiana baterii w kluczyku z pilotem rys. 15

Aby wymienić baterię, należy:

 •  nacisnąć przycisk A i ustawić wkładkę metalową B w położeniu otwarcia;
 •  obrócić śrubę C przy użyciu śrubokręta z cienką końcówką;
 •  wysunąć kasetę z baterią D i wymienić baterię E przestrzegając biegunowości;
 •  wsunąć kasetę z baterią D do wnętrza kluczyka i zablokować obracając śrubę C.

Zamawianie pilotów dodatkowych

System może rozpoznać do 8 kluczyków z pilotem. Jeżeli okaże się konieczne zamówienie nowego pilota, zwrócić się do ASO Fiat, przynosząc ze sobą kartę kodową CODE card, dokument tożsamości i dokumenty potwierdzające własność samochodu.

Rozładowane baterie
są szkodliwe dla środowiska, dlatego powinny być zbierane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami, albo mogą być dostarczane do ASO Fiat, która zajmuje się ich złomowaniem.

  Zestaw kluczyków i zamykanie drzwi

  CODE CARD rys. 11 (na zamówienie dla wersji/rynków gdzie przewidziano) Z samochodem, wraz z kluczykami przekazywana jest karta kodowa CODE card, na której ...

  Kluczyk mechaniczny (rezerwowy)

  Część metalowa A-rys. 16 kluczyka jest stała. Kluczykiem uruchamia się:  wyłącznik zapłonu;  zamek drzwi po stronie ...

  Categorie