Fiat Idea: Dane identyfikacyjne

Fiat Idea –> Dane techniiczne –> Dane identyfikacyjne

Zaleca się wziąć pod uwagę poszczególne oznaczenia. Dane identyfikacyjne wytłoczone są i przedstawione na tabliczkach umieszczonych w następujący sposób rys. 1:

 1.  Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi
 2.  Oznaczenie nadwozia
 3.  Tabliczka identyfikująca lakier nadwozia
 4.  Oznaczenie silnika.

TABLICZKA ZBIORCZA Z DANYMI IDENTYFIKACYJNYMI rys. 2

TABLICZKA ZBIORCZA Z DANYMI IDENTYFIKACYJNYMI


Umieszczona jest na belce poprzecznej przedniej w komorze silnika i zawiera następujące dane identyfikacyjne:

B - Numer homologacyjny.

C - Kod identyfikacyjny typu samochodu.

D - Narastający numer fabryczny nadwozia.

E - Maksymalna dopuszczalna masa samochodu z pełnym obciążeniem.

TABLICZKA ZBIORCZA Z DANYMI IDENTYFIKACYJNYMI


F - Maksymalna dopuszczalna masa samochodu z pełnym obciążeniem wraz z przyczepą.

G - Maksymalna masa przypadająca na pierwszą oś (przednią).

H - Maksymalna masa przypadająca na drugą oś (tylną).

I - Typ silnika.

L - Kod wersji nadwozia.

M - Numer na części zamienne.

N - Prawidłowa wartość współczynnika dymienia (dla silników na olej napędowy).

OZNACZENIE NADWOZIA rys. 3

Wytłoczone jest na podłodze w kabinie, w pobliżu siedzenia przedniego prawego.

Aby się do niego dostać należy podnieść odpowiednią pokrywę znajdującą się w dywaniku:

 •  typ samochodu;
 •  kolejny numer fabryczny nadwozia.

Dane identyfikacyjne


Dane identyfikacyjne


TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA LAKIERU NADWOZIA rys. 4

Umieszczona jest na pokrywie przedniej i zawiera następujące dane:

A - Producenta lakieru.

B - Nazwę koloru.

C - Kod koloru Fiat.

D - Kod koloru do zaprawek lub ponownego lakierowania.

OZNACZENIE SILNIKA

Oznaczenie silnika wytłoczone jest na bloku cylindrów od strony nadwozia i zawiera typ i kolejny numer fabryczny.

  Dane techniiczne

  ...

  Kody silników - wersje nadwozia

  (◊) Silniki przewidziane tylko dla niektórych wersji/rynków (*) Wyposażenie z DPF (❍) EURO 4 (❒) EURO 5 ...

  Categorie