Fiat Idea: Czujniki parkowania

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Czujniki parkowania

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Znajdują się w zderzaku tylnym w samochodzie rys. 127 i ich funkcją jest awizowanie kierowcy, za pomocą sygnału akustycznego przerywanego, o wystąpieniu przeszkody z tyłu samochodu.

AKTYWACJA

Czujniki uaktywniają się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego.

Wraz z zmniejszaniem się odległości od przeszkody znajdującej się z tyłu samochodu, zwiększa się częstotliwość sygnału akustycznego.

Czujniki parkowania


SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA

Po włączeniu biegu wstecznego, w przypadku gdy występuje przeszkoda w strefie tylnej samochodu, uaktywnia się automatycznie sygnalizacja akustyczna przerywana.

Sygnalizacja akustyczna:

 •  wzrasta z zmniejszaniem się odległości pomiędzy samochodem i przeszkodą;
 •  zmienia się w ciągłą, gdy odległość między samochodem a przeszkodą jest mniejsza od około 30 cm, natomiast ustaje natychmiast, jeżeli odległość od przeszkody zwiększy się;
 •  pozostaje stała, jeżeli odległość pomiędzy samochodem a przeszkodą nie zmienia się, natomiast jeżeli ta sytuacja zostanie rozpoznana przez czujniki boczne, sygnalizacja zostanie przerwana po około 3 sekundach, aby uniknąć na przykład sygnalizacji podczas manewrów wzdłuż murów.

Rozpoznawane odległości

Promień działania środkowego zmienia się w zależności od silnika/ustawienia samochodu: obszar rozpoznany równa się 140 cm, natomiast dla przeszkody o wymiarach zmniejszonych (lub w przypadku zapór parkingowych, które są obrotowe) równa się 70 cm. Promień rozpoznania bocznego 60 cm.

Jeżeli czujniki rozpoznają więcej przeszkód, zostanie wzięta pod uwagę tylko ta, która jest najbliżej.

SYGNALIZACJA USZKODZEŃ

Patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty".

FUNKCJONOWANIE Z PRZYCZEPĄ

Funkcjonowanie czujników zostaje automatycznie przerwane po włączeniu wtyczki z przewodami przyczepy do gniazdka zaczepu holowniczego.

Czujniki reaktywują się automatycznie po wyjęciu wtyczki przyczepy.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

 •  Podczas manewrów parkowania zwrócić szczególną uwagę na przeszkody, które mogą znaleźć się nad lub pod czujnikami.
 •  Przedmioty znajdujące się w bardzo bliskiej odległości od przedniej lub tylnej części samochodu, w niektórych przypadkach mogą nie być rozpoznane przez system i uszkodzić samochód lub zostać uszkodzone.
 •  Sygnały przesyłane przez czujniki mogą się zmienić gdy zostaną uszkodzone, zanieczyszczone, pokryte śniegiem lub lodem lub przez urządzenia ultradźwiękowe (np. hamulce pneumatyczne autobusów lub młoty pneumatyczne), znajdujące się w pobliżu samochodu.
Dla prawidłowego funkcjonowania systemu konieczne jest, aby czujniki były zawsze czyste.

Podczas czyszczenia czujników zachować maksymalną ostrożność, aby ich nie porysować lub uszkodzić, nie używać szmatek suchych, szorstkich lub twardych. Czujniki należy myć czystą wodą, ewentualnie z dodatkiem szamponu samochodowego.

W myjniach gdzie stosują rozpylacze parowe lub pod wysokim ciśnieniem czyścić szybko czujniki utrzymując je w odległości powyżej 10 cm

 

UWAGA Odpowiedzialność za parkowanie i inne niebezpieczne manewry spoczywa zawsze na kierowcy.

Wykonując te manewry sprawdzić zawsze, czy w przestrzeni manewrowej nie znajdują się osoby, przedmioty i zwierzęta. Czujniki parkowania stanowią tylko pomoc dla kierowcy, który zawsze powinien zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania potencjalnie niebezpiecznych manewrów nawet, gdy wykonywane są z małą prędkością.

  Sygnalizacja uszkodzeń

  Ewentualne uszkodzenie elektrycznego wspomagania kierownicy sygnalizowane są zaświeceniem się lampki w zestawie wskaźników (jednocześnie, gdzie ...

  System GSI

  (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Wskazania zmiany biegów umożliwiają, w samochodzie z skrzynią biegów mechaniczną, sugerowanie ki ...

  Categorie