Fiat Idea: Czujnik deszczu (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Czyszczenie szyb –> Czujnik deszczu (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Czujnik deszczu umieszczony jest z tyłu lusterka wstecznego wewnętrznego, styka się z szybą przednią i umożliwia, dostosowując automatycznie, częstotliwość ruchów wycieraczki szyby przedniej do intensywności padającego deszczu.

OSTRZEŻENIE Utrzymywać w czystości szybę w strefie czujnika.

Aktywacja

Przesunąć dźwignię prawą do pierwszego zatrzasku w dół.

Włączenie czujnika sygnalizowane jest jednym "wytarciem" potwierdzającym sterowanie.

Obracając pokrętłem F-rys. 73 jest możliwe zwiększenie czułości czujnika deszczu.

Zwiększenie czułości czujnika deszczu sygnalizowane jest jednym "ruchem" wycieraczek potwierdzającym aktywację sterowania.

Po włączeniu spryskiwaczy szyby przedniej z aktywnym czujnikiem deszczu uruchomi się cykl spryskiwania inteligentnego; bez dodatkowego wycierania po 5 sekundach, po zakończeniu czujnik powraca do normalnego funkcjonowania automatycznego.

Aktywacja


Dezaktywacja

Przesunąć dźwignię z pozycji B lub obrócić kluczyk w wyłączniku zapłonu w pozycję STOP.

Przy następnym uruchomieniu silnika (kluczyk w pozycji MAR), czujnik nie uaktywni się nawet jeżeli dźwignia pozostanie w pozycji B. Aby uaktywnić czujnik deszczu, przesunąć dźwignię w położenie A lub C i następnie w pozycję B lub obrócić pokrętło regulacji czułości czujnika deszczu.

Reaktywacja czujnika sygnalizowana jest jednym ruchem wycieraczek szyby przedniej.

Czujnik deszczu jest w stanie rozpoznać i dostosować się automatycznie do różnych szczególnych warunków:

 •  występowanie zanieczyszczeń na kontrolowanej powierzchni (sól, brud itp.);
 •  różnicy między dniem i nocą.
UWAGA Strugi wody mogą spowodować przypadkowe uruchomienie wycieraczek.

  Wycieraczki/ spryskiwacze szyby przedniej

  Funkcjonują tylko z kluczykiem w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR. Dźwignia prawa może być ustawiona w pięciu różnych pozyc ...

  Wycieraczka/ spryskiwacz szyby tylnej

  WYCIERACZKA/ SPRYSKIWACZ SZYBY TYLNEJ rys. 74 Funkcjonują tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu jest w położeniu MAR. Po obróceniu pok ...

  Categorie