Fiat Idea: Cruise control

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Cruise control

CRUISE CONTROL (regulator stałej prędkości) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Jest urządzeniem pomagającym kierowcy, kontrolowanym elektronicznie, które umożliwia kierowanie samochodem przy prędkości powyżej 30 km/h na długim odcinku drogi prostej i suchej z niewielkimi zmianami kierunku jazdy (np. na autostradzie) z wymaganą prędkością, bez naciskania na pedał przyspieszenia. Stosowanie urządzenia nie jest zalecane na drogach poza miastem o dużym natężeniu ruchu.

Nie używać urządzenia w mieście.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Obrócić pokrętło A-rys. 75 w pozycję ON.

Urządzenie można włączyć tylko na 4a lub 5a biegu. Jadąc z wzniesienia z włączonym urządzeniem, jest możliwe, że prędkość samochodu zwiększy się nieznacznie w stosunku do zapamiętanej.

Włączenie sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki w zestawie wskaźników
razem z komunikatem (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano) wyświetlanym na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym.

Cruise control


ZAPAMIĘTANIE PRĘDKOŚCI SAMOCHODU

Procedura jest następująca:

 •  obrócić pokrętło A-rys. 75 na ON i nacisnąć pedał przyspieszenia doprowadzając samochód do wymaganej prędkości;
 •  przesunąć dźwignię w górę (+) przez przynamniej trzy sekundy, następnie zwolnić: prędkość samochodu zostanie zapamiętana i będzie można zwolnić pedał przyspieszenia.

W razie konieczności (na przykład przy wyprzedzaniu) można przyspieszyć, naciskając pedał przyspieszenia; po zwolnieniu pedału przywrócona zostanie poprzednio zapamiętana prędkość samochodu.

PRZYWRÓCENIE ZAPAMIĘTANEJ PRĘDKOŚCI

Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone, na przykład naciskając pedał hamulca lub sprzęgła, zapamiętaną prędkość można przywrócić w następujący sposób:

 •  przyspieszyć stopniowo aż uzyskamy prędkość zbliżoną do tej zapamiętanej;
 •  włączyć bieg wybrany w momencie zapamiętania prędkości (4 lub 5 bieg);
 •  nacisnąć przycisk RES B-rys. 75.

ZWIĘKSZENIE ZAPAMIĘTANEJ PRĘDKOŚCI

Istnieją dwa sposoby:

 •  nacisnąć pedał przyspieszenia i następnie zapamiętać nową uzyskaną prędkość; lub
 •  przesuwać dźwignię w górę (+).

Każdemu działaniu na dźwignię odpowiada wzrost prędkości o około 1 km/h, natomiast przytrzymanie dźwigni przesuniętej w górę spowoduje zmianę prędkości w sposób ciągły.

UWAGA Podczas jazdy z włączonym urządzeniem, nie ustawiać dźwigni zmiany biegów na luz

ZMNIEJSZENIE ZAPAMIĘTANEJ PRĘDKOŚCI

Istnieją dwa sposoby:

 •  wyłączyć urządzenie i następnie zapamiętać nową prędkość; lub
 •  przesuwać dźwignię w dół (-) aż uzyskamy nową prędkość, która zostanie automatycznie zapamiętana.

Każdemu działaniu na dźwignię odpowiada zmniejszenie prędkości o około 1 km/h, natomiast przytrzymanie dźwigni przesuniętej w dół spowoduje zmianę prędkości w sposób ciągły.

WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Obrócić pokrętło A-rys. 75 na OFF lub kluczyk w wyłączniku zapłonu w pozycję STOP. Urządzenie wyłącza się ponadto automatycznie po naciśnięciu pedału hamulca lub sprzęgła.

UWAGA W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania lub awarii urządzenia, obrócić pokrętło (A) w OFF i po sprawdzeniu stanu bezpiecznika, zwrócić się do ASO Fiat.

  Wycieraczka/ spryskiwacz szyby tylnej

  WYCIERACZKA/ SPRYSKIWACZ SZYBY TYLNEJ rys. 74 Funkcjonują tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu jest w położeniu MAR. Po obróceniu pok ...

  Lampy sufitowe

  ...

  Categorie