Fiat Idea: Akumulator

Fiat Idea –> Obsługa samochodu –> Akumulator

Akumulator w samochodzie jest "O ograniczonej obsłudze": w normalnych warunkach użycia nie wymaga uzupełniania elektrolitu wodą destylowaną.

Filtr oleju napêdowego (green filter)

SPUSZCZENIE WODY (wersje diesel) UWAGA Woda w układzie zasilania, może spowodować poważne uszkodzenie systemu wtrysku i nieregularne funkcjono ...

Sprawdzenie stanu naładowania i poziomu elektrolitu

Powyższe sprawdzenie powinno być wykonane w czasie i w sposób opisany w prezentowanej Instrukcji obsługi wyłącznie przez specjalistę. Ewentu ...

Categorie