Dacia Logan: Zbiornik paliwa (tankowanie paliwa)

Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Zbiornik paliwa (tankowanie paliwa)

Zbiornik paliwa (tankowanie paliwa)


Pojemność użytkowa zbiornika: około 50 litrów.

Zależnie od wersji pojazdu, zamek korka odblokowuje się przy pomocy kluczyka do stacyjki.

W celu napełnienia zbiornika, patrz paragraf "napełnianie zbiornika paliwa".

Zaczep 1 na klapce wlewu paliwa służy do zamocowania korka w czasie napełniania zbiornika.

Korek wlewu paliwa ma specyficzną budowę. W przypadku konieczności jego wymiany, należy upewnić się, czy oferowany korek ma te same parametry, co korek oryginalny. W tej sprawie należy zasięgnąć rady w Autoryzowanym Serwisie DACIA.

Korka wlewu paliwa nie należy zbliżać do otwartego ognia lub źródeł ciepła.

Nie należy myć okolic wlewu przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.

Jakość paliwa

Należy używać paliwa dobrej jakości spełniającego normy obowiązujące w danym kraju.

Wersja z silnikiem benzynowym Należy koniecznie używać benzyny bezołowiowej. Liczba oktanowa (LO) powinna być zgodna ze wskazówkami podanymi na etykiecie A która znajduje się na klapce wlewu paliwa.

Patrz tabela "Dane techniczne silnika" w rozdziale 6.

Wersja diesel

Należy koniecznie używać oleju napędowego zgodnego z instrukcjami podanymi na naklejce znajdującej się na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa A.

Przy napełnianiu zbiornika należy uważać, aby nie dopuścić do przypadkowego dostania się wody do paliwa.

Korek i jego brzegi powinny być wolne od pyłu.

Nie należy też mieszać oleju napędowego z benzyną, nawet w niewielkich ilościach.

Tankowanie paliwa

Wersja z silnikiem benzynowym Należy używać wyłącznie benzyny bezołowiowej.

Użycie benzyny zawierającej związki ołowiu spowodowałoby uszkodzenie urządzeń oczyszczających spaliny i mogłoby doprowadzić do utraty gwarancji.

Aby uniemożliwić wlanie do zbiornika benzyny z zawartością związków ołowiu, wlew paliwa posiada przewężenie z zastawką, które pozwalają na wprowadzenie tylko pistoletu dystrybutora benzyny bezołowiowej (na stacji benzynowej).

 •  Wprowadzić pistolet dystrybutora w taki sposób, by otworzyć zastawkę i wsunąć go do oporu.
 •  Trzymać pistolet w takiej samej pozycji aż do końca napełniania.

Tankowanie paliwa (ciąg dalszy)

Wersja z silnikiem benzynowym i diesel Po pierwszym automatycznym wyłączeniu dystrybutora, możliwe jest jeszcze tylko dwukrotne włączenie napełniania; nie należy próbować wlewać więcej paliwa, aby zachować konstrukcyjnie przewidzianą pustą przestrzeń.

Utrzymujący się zapach paliwa

W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, należy:

 •  zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na to warunki ruchu drogowego i wyłączyć zapłon;
 •  włączyć światła awaryjne i poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej odległości od strefy ruchu;
 •  nie dokonywać samodzielnie napraw, ani nie uruchamiać ponownie silnika, zanim pojazd nie zostanie skontrolowany przez Autoryzowany Serwis DACIA.
Jakakolwiek naprawa lub modyfikacja elementów układu zasilania paliwem (moduły elektroniczne, przewody, obwód paliwowy, wtryskiwacz, osłony ochronne, itd.) jest surowo wzbroniona ze względów bezpieczeństwa (za wyjątkiem wykonywania jej przez Autoryzowany Serwis DACIA).

  Wycieraczki / Usuwanie szronu

  Wycieraczki Po włączeniu zapłonu, przesunąć dźwignię 1 w płaszczyźnie kierownicy:  A Wycieraczki wyłączone. & ...

  Jazda samochodem

  (rady związane z oszczędzaniem paliwa i ochroną środowiska) ...

  Categorie