Dacia Logan: System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)

Dacia Logan –> Jazda samochodem –> System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)

Maksymalne skrócenie drogi hamowania przy jednoczesnym zachowaniu sterowności i stabilności ruchu pojazdu są dwoma podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione podczas gwałtownego hamowania. Jednak ze względu na różnorodność nawierzchni dróg oraz zmienność warunków atmosferycznych i reakcji psychofizycznych kierowcy zawsze istnieje niebezpieczeństwo utraty kontroli nad pojazdem wskutek zablokowania kół jezdnych.

Zastosowanie systemu przeciwdziałającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia takiego zjawiska.

Urządzenie to tak steruje siłą hamowania, że nawet bardzo gwałtowne i silne wciśnięcie pedału hamulca nie doprowadza do zablokowania kół, co pozwala kierowcy zachować kontrolę sterowności pojazdu. W takich warunkach, możliwe jest wykonanie manewru ominięcia przeszkody przy jednoczesnym hamowaniu.

Ponadto dzięki działaniu systemu ABS, następuje optymalne zmniejszenie drogi hamowania, zwłaszcza na nawierzchniach o słabej przyczepności (droga mokra, gołoledź, niejednorodna nawierzchnia).

Przy optymalizacji warunków hamowania, system ABS w żadnym wypadku nie polepsza lokalnych fizycznych warunków przyczepności opon do nawierzchni.

Zasady ostrożnej jazdy powinny być zatem zawsze przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, itd.). Większe poczucie bezpieczeństwa kierowcy nie powinno go skłaniać do prowadzenia samochodu na granicy ryzyka.

Za każdym razem włączenie się układu ABS daje się odczuć przez lekkie pulsowanie pedału hamulca. Sygnały te winny ostrzec kierowcę o możliwości utraty przyczepności (np. podczas gołoledzi), dzięki czemu może on dostosować swój styl jazdy do zmieniających się warunków drogowych.

Charakterystyka przebiegu procesu hamowania, którą zapewnia system ABS jest niezależna od siły, z jaką naciskany jest pedał hamulca. W razie konieczności gwałtownego hamowania, zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne kilkakrotne wciskanie pedału hamulca (pompowanie).

Nieprawidłowości w działaniu

W razie usterki urządzenia ABS, należy wziąć pod uwagę dwie sytuacje:

 1. Lampka kontrolna
  zapala się na tablicy wskaźników.

  Układ hamulcowy' działa w dalszym ciągu, ale system zapobiegający blokowaniu się kół jest wyłączony.

  Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem DACIA.

2 Lampki kontrolne i
świecą
się na tablicy wskaźników.

Oznacza to uszkodzenie układów hamulcowego i ABS. Zapewnione jest częściowe działanie systemu hamulcowego. Niemniej jednak wiąże się to z niebezpieczeństwem w przypadku nagłego hamowania oraz z koniecznością natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki drogowe.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem DACIA.

3.111

  Wspomaganie kierownicy

  Na postoju, nie należy utrzymywać kierownicy przez długi czas w pozycji maksymalnego skrętu (ryzyko uszkodzenia pompy układu wspomagania). Nigdy ...

  Komfort jazdy

  ...

  Categorie