Dacia Logan: Regulacja ustawienia reflektorów

Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Regulacja ustawienia reflektorów

Regulacja ustawienia reflektorów


Pokrętło A służy do regulacji wysokości wiązki światła reflektorów w zależności od obciążenia pojazdu.

Obrócić pokrętło A do dołu w celu obniżenia reflektorów i w górę - w celu ich podniesienia.

Warunki obciążenia pojazdu

Przykłady ustawień pokrętła A

Ustawienie podstawowe: pojazd z pustym bagażnikiem i tylko z kierowcą lub z pasażerem z przodu. 0
Pojazd z pustym bagażnikiem, z 1, 2, 3 pasażerami 1
Pojazd z załadowanym bagażnikiem, z 3 pasażerami 2
Pojazd z maksymalnie załadowanym bagażnikiem i tylko z kierowcą 3

    Oświetlenie i sygnalizacja zewnętrzna

    Światła pozycyjne Końcówkę dźwigni 1 obrócić do położenia, w którym na jej powierzchni bocznej, obok oznaczenia ...

    Sygnały ostrzegawcze dźwiękowe i świetlne

    Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy (klakson) Nacisnąć koniec dźwigni 1. Sygnał świetlny Chcąc dać sygnał ostrzegawczy popr ...

    Categorie