Dacia Logan: Komputer pokładowy

Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Komputer pokładowy

Komputer pokładowy


Wyświetlacz 1

Przycisk Top Depart i zerowania licznika przebiegów częściowych 2

W celu wyzerowania licznika przebiegów częściowych należy wybrać opcję "Licznik przebiegów częściowych".

Wcisnąć dłużej przycisk 2.

Przycisk wyboru informacji ukazujących się na wyświetlaczu 3 Krótkie naciśnięcia na przycisk 3 powodują wyświetlanie kolejnych informacji komputera pokładowego:

 1.  licznik przebiegu całkowitego,
 2.  licznik przebiegów częściowych
 3.  zużyte paliwo,
 4.  średnie zużycie paliwa,
 5.  chwilowe zużycie paliwa,
 6. przewidywana droga, jaką można pokonać na paliwie pozostałym w zbiorniku,
 7.  przebyty dystans,
 8.  średnia prędkość.

Patrz tabela na następnej stronie, zawierająca przykłady wyświetlanych informacji.

Interpretacja wartości wyświetlanych po ostatnim naciśnięciu na Top Depart: Wartości określające średnie zużycie paliwa, przebieg możliwy do przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku, średnia prędkość stają się bardziej dokładne i miarodajne w miarę jak rośnie ilość kilometrów przejechanych od chwili ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart

trakcie pokonywania pierwszych kilku kilometrów po wciśnięciu "Top Depart", można stwierdzić, że:

 •  droga możliwa do przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku zwiększa się w miarę jak rośnie przebyty dystans. Jest to normalne, gdyż średnie zużycie paliwa zmniejsza się w sytuacji, gdy:
 •  samochód przestał przyspieszać,
 •  silnik osiągnął swą normalną temperaturę pracy (przycisk "Top Depart" został wciśnięty, gdy silnik nie był jeszcze rozgrzany),
 •  po jeździe w ruchu miejskim samochód wyjechał na drogę poza miastem.

  Skutkiem tego następuje zmniejszenie średniego zużycia paliwa przy równoczesnym zwiększaniu drogi, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku.

 •  średnie zużycie paliwa wzrasta przy zatrzymaniu pojazdu i pracy silnika na wolnych obrotach.

  Jest to normalne, gdyż mikroprocesor zlicza paliwo zużyte podczas pracy na wolnych obrotach.

Uwaga: przy przeładowaniu jednej z pamięci, następuje jej automatyczne skasowanie.

Przykłady wyboru wyświetlanych informacji przez krótkie naciśnięcia na przycisk 3

Interpretacja wyświetlanych informacji

a) Licznik przebiegu całkowitego.
b) Licznik przebiegów częściowych.
c) Paliwo zużyte (w litrach) od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart.
d) Średnie zużycie paliwa (w 1/100 km) od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart.

Wartość jest wyświetlana po przejechaniu 400 metrów i uwzględnia przebyty dystans oraz zużyte paliwo od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart.

e) Chwilowe zużycie paliwa (zależnie od wersji pojazdu) Wartość jest wyświetlana po przekroczeniu prędkości 30 km/h.
0 Przewidywana droga, jaką można pokonać na paliwie pozostałym w zbiorniku (w km) Wartość ta uwzględnia średnie zużycie paliwa uzyskane od ostatniego naciśnięcia na przycisk Top Depart.

Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu 400 metrów.

g) Przebyty dystans (w km) od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart
h) Średnia prędkość (w km/h) od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart.

Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu 400 metrów.

  Tablica wskaźników

  Występowanie i działanie niżej opisanych wskaźników i lampek kontrolnych zależy od wyposażenia i kraju przeznaczenia pojazdu. ...

  Godzina

  Ustawianie godziny Po włączeniu zapłonu, wybrać na wyświetlaczu 1 funkcję: licznik całkowitego przebiegu i zegar. Są dwie moż ...

  Categorie