Dacia Logan: Klimatyzacją: informacje oraz rady związane z eksploatacją

Dacia Logan –> Komfort jazdy –> Ogrzewanie - Wentylacja - Klimatyzacja –> Klimatyzacją: informacje oraz rady związane z eksploatacją

Zużycie paliwa Podczas korzystania z klimatyzacji, zwiększenie zużycia paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) jest normalnym zjawiskiem.

W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację bez automatycznego trybu działania, należy wyłączyć funkcję, gdy jej działanie nie jest już konieczne.

Kilka rad mających na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska: zalecana jest jazda z otwartymi dyszami nawiewu i zamkniętymi szybami.

Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, należy pamiętać o przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza przed uruchomieniem silnika.

 

Obsługa

Częstotliwość wykonywania kontroli jest określona w książce przeglądów pojazdu.

Działaniu

Ogólnie biorąc, w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu klimatyzacji, należy udać się do Autoryzowanego Serwisu DACIA.

 •  Brak nawiewu zimnego powietrza Sprawdzić odpowiednie ustawienie elementów sterujących oraz stan bezpieczników.

  W przeciwnym razie wyłączyć funkcję.

 •  Obecność wody pod pojazdem. Przy dłuższym stosowaniu klimatyzacji można zauważyć wyciek wody spod samochodu. Jest to zjawisko normalne, spowodowane skraplaniem się pary wodnej.

Nie wolno otwierać obwodu czynnika chłodniczego. Jest on niebezpieczny dla oczu oraz dla skóry.

  Elementy sterujące klimatyzacją (zależnie od wersji pojazdu)

  Przycisk E umożliwia włączenie lub wyłączenie klimatyzacji. Włączenie instalacji nie jest możliwe, gdy pokrętło A znajduj ...

  Oświetlenie wnętrza

  Lampka sufitowa Wciśnięcie przełącznika 1 powoduje:  włączenie oświetlenia na stałe,  włączanie się o ...

  Categorie