Dacia Logan: Akumulator

Dacia Logan –> Obsługa samochodu –> Akumulator

Akumulator


Zależnie od wersji pojazdu, akumulator może wymagać obsługi lub nie.

Akumulator nie wymagający obsługi

W przypadku, gdy akumulator nie wymaga obsługi, informacja ta znajduje się na etykiecie umieszczonej na akumulatorze.

Nigdy nie należy otwierać pokrywy /.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod po- krywą komory silnika należy pamiętać, że w każdej chwili może nastąpić samoczynne włączenie wentylatora chłodnicy.

Ryzyko obrażeń.

Akumulator wymagający obsługi

Częstotliwość

Co sześć miesięcy należy otworzyć pokrywę 1.

Zdjąć korek i sprawdzić poziom.

Płyn

Uzupełniać wodą destylowaną lub zdemineralizowaną, do poziomu 1,5 cm ponad górną krawędzią płyt.

Nie należy nigdy dolewać ele

Z akumulatorem należy obchodzić się ostrożnie, ze względu na znajdujący się w nim kwas siarkowy, którego kontakt ze skórą lub oczami jest bardzo niebezpieczny. W razie konieczności, dane miejsce należy obficie spłukać wodą.

Otwarty ogień, wszelkie rozżarzone i iskrzące przedmioty należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od akumulatora, z uwagi na możliwość wybuchu.

    Filtry

    Wymiana filtrów (powietrza, oleju napędowego...) jest przewidziana w ramach okresowych przeglądów. Częstotliwość wymiany wkładu fil ...

    Konserwacja nadwozia

    Zabezpieczenie przed czynnikami powodującymi korozję Zakupiony przez Państwa pojazd w toku procesu produkcyjnego został skutecznie zabezpieczony przed dzia& ...

    Categorie