Citroen C3: Wskaźnik zasięgu AdBlue

Citroen C3 –> Przyrządy pokładowe –> Wskaźniki –> Wskaźnik zasięgu AdBlue

Te wskaźniki zasięgu występują wyłącznie w wersjach Diesel BlueHDi.

Gdy w zbiorniku AdBlue zostanie osiągnięty poziom rezerwy albo po wykryciu wadliwego działania systemu oczyszczania spalin SCR, z chwilą włączenia zapłonu wskaźnik umożliwia poznanie szacunkowej drogi w kilometrach, którą może przebyć samochód przed zablokowaniem rozruchu silnika.

W przypadku ryzyka niemożności rozruchu związanego z brakiem AdBlue

Przepisowe urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie, gdy tylko zbiornik AdBlue jest pusty.

Zasięg większy od 2400 km

Po włączeniu stacyjki żadna informacja dotycząca zasięgu nie wyświetla się automatycznie w zestawie wskaźników.

Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia chwilowe wyświetlenie zasięgu jazdy wraz z komunikatem: "AdBlue: zasięg większy od 2400 km", po którym następuje (jeżeli poziom płynu w zbiorniku AdBlue na to pozwala) komunikat sygnalizujący, że można dolać co najmniej 10 litrów.

Zasięg pomiędzy 600 i 2400 km

Z chwilą włączenia stacyjki
zapala się wskaźnik AdBlue, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy, chwilowe wyświetlenie komunikatu "NO START IN" w zestawie wskaźników i wyświetlenie odległości informującej o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach przed zablokowaniem rozruchu silnika (np. "NO START IN 1500 km" oznacza "Rozruch zabroniony za 1500 km").

Podczas jazdy ten komunikat pojawia się co 300 km, dopóki poziom AdBlue nie zostanie uzupełniony.

Gdy poziom rezerwy zostanie osiągnięty, zaleca się jego uzupełnienie możliwie jak najszybciej.

Nie należy przekraczać ilości 10 litrów AdBlue przy każdym uzupełnieniu.

Więcej informacji na temat AdBlue i systemu SCR, a zwłaszcza uzupełniania poziomu, zawiera odpowiednia rubryka.

Zasięg pomiędzy 0 i 600 km

Z chwilą włączenia stacyjki
zapala się wskaźnik SERVICE i miga wskaźnik AdBlue, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy, chwilowe wyświetlenie komunikatu "NO START IN" w zestawie wskaźników i wyświetlenie odległości informującej o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach przed zablokowaniem rozruchu silnika (np.

"NO START IN 300 km" oznacza "Rozruch zabroniony za 300 km").

Podczas jazdy ten komunikat pojawia się co 30 sekund, dopóki zapas dodatku AdBlue w zbiorniku nie zostanie uzupełniony.

Należy koniecznie jak najszybciej uzupełnić poziom, zanim zbiornik nie opróżni się całkowicie. W przeciwnym razie nie będzie można ponownie uruchomić silnika.

Więcej informacji na temat AdBlue i systemu SCR, a zwłaszcza uzupełniania poziomu, zawiera odpowiednia rubryka.

Awaria związana z brakiem AdBlue

Po włączeniu stacyjki zapala się
wskaźnik SERVICE i miga wskaźnik AdBlue, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy, chwilowe wyświetlenie komunikatu "NO START IN" w zestawie wskaźników i wyświetlenie 0 km albo mil ("NO START IN 0 km" oznacza "Rozruch zabroniony").

Zbiornik AdBlue jest pusty: przepisowe urządzenie blokujące rozruch uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie wlać co najmniej 4 litry AdBlue do zbiornika.

Więcej informacji na temat AdBlue i systemu SCR, a zwłaszcza uzupełniania poziomu, zawiera odpowiednia rubryka.

W przypadku wykrycia niesprawności systemu oczyszczania spalin SCR

Urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie po przebyciu ponad 1100 km po potwierdzeniu usterki systemu czystości spalin SCR. Należy możliwie jak najszybciej zlecić sprawdzenie systemu w ASO sieci CITROËN albo w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku wykrycia niesprawności

Kontrolki AdBlue, SERVICE i
autodiagnostyki silnika zapalają się, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i komunikat "Usterka oczyszczania spalin".

Alarm włącza się podczas jazdy, gdy niesprawność jest wykryta po raz pierwszy, następnie po włączeniu stacyjki przy kolejnej jeździe, dopóki utrzymuje się przyczyna niesprawności.

Jeżeli jest to chwilowa niesprawność, alarm znika w trakcie następnej jazdy, po kontroli autodiagnostyki systemu oczyszczania spalin SCR.

Podczas fazy dozwolonej jazdy (pomiędzy 1100 km i 0 km)

Jeżeli niesprawność systemu SCR
potwierdzi się (po przejechaniu 50 km z ciągłym wyświetlaniem sygnału niesprawności), zapalają się kontrolki SERVICE i autodiagnostyki silnika oraz miga kontrolka AdBlue, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy, chwilowe wyświetlenie komunikatu "NO START IN" w zestawie wskaźników i wyświetlenie odległości informującej o zasięgu jazdy w kilometrach albo milach przed zablokowaniem rozruchu silnika (np.

"NO START IN 600 km" oznacza "Rozruch zabroniony za 600 km").

Podczas jazdy komunikat ten pojawia się co 30 sekund, dopóki nieprawność systemu oczyszczania spalin SCR się utrzymuje.

Alarm jest ponawiany po włączeniu stacyjki.

Należy możliwie jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

W przeciwnym wypadku nie będą Państwo mogli ponownie uruchomić samochodu.

Rozruch zabroniony

Przy każdym włączeniu stacyjki
zapalają się kontrolki SERVICE i autodiagnostyki silnika oraz miga kontrolka AdBlue, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i chwilowe wyświetlenie komunikatu "NO START IN" w zestawie wskaźników, a także wyświetlenie 0 km lub mil ("NO START IN 0 km" oznacza "Rozruch zabroniony").

Dopuszczalna granica przebiegu została przekroczona: urządzenie blokujące rozruch uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika

Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie zwrócić się do ASO sieci CITROËN albo do warsztatu specjalistycznego.

    Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

    W przypadku wersji wyposażonych w elektroniczny wskaźnik poziomu prawidłowy poziom oleju silnikowego wyświetlany jest przez kilka sekund na zestawie wska% ...

    Liczniki przebiegu kilometrów

    Przebieg całkowity i dzienny wyświetlane są przez trzydzieści sekund od wyłączenia zapłonu, po otwarciu drzwi kierowcy, jak i zaryglowaniu lub ...

    Categorie