Citroen C3: Wskaźnik serwisowy

Citroen C3 –> Przyrządy pokładowe –> Wskaźniki –> Wskaźnik serwisowy

Wskaźnik serwisowy


System informuje kierowcę o liczbie kilometrów pozostałych do następnego przeglądu zgodnie z planem obsługowym producenta.

Odległość jest obliczana począwszy od ostatniego zerowania wskaźnika, w zależności od liczby przebytych kilometrów i czasu od ostatniego przeglądu.

W wersjach Diesel BlueHDi uwzględniany jest także stopień pogorszenia jakości oleju silnikowego (w zależności od kraju sprzedaży).

Odległość do przeglądu powyżej 3000 km

Po włączeniu zapłonu żadna informacja nie pojawia się na wyświetlaczu

Odległość do przeglądu między 1000 km a 3000 km

Po włączeniu zapłonu przez 5 sekund świeci się klucz symbolizujący czynności serwisowe.

W linii wyświetlacza całkowitego przebiegu wyświetla się liczba kilometrów pozostałych do następnego przeglądu.

Przykład: pozostało 2800 km do następnego przeglądu.

Po włączeniu zapłonu przez 5 sekund wyświetlacz wskazuje:


Pięć sekund po włączeniu zapłonu klucz gaśnie; licznik całkowitego przebiegu wraca do normalnego wyświetlania. Wyświetlacz wskazuje zatem licznik całkowitego przebiegu.


Odległość do przeglądu poniżej 1000 km

Przykład: pozostało 900 km do następnego przeglądu.

Po włączeniu zapłonu przez 5 sekund wyświetlacz wskazuje:


P|ięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu wraca do normalnego wyświetlania. Klucz pozostaje zapalony, co sygnalizuje konieczność wykonania przeglądu.


Odległość do przeglądu przekroczona

Po każdym włączeniu zapłonu klucz miga przez 5 sekund, co informuje o konieczności szybkiego wykonania przeglądu.

Przykład: odległość do przeglądu przekroczona o 300 km.

Po włączeniu zapłonu przez 5 sekund wyświetlacz wskazuje:


Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu wraca do normalnego wyświetlania. Klucz pozostaje zapalony.

 • W wersjach Diesel BlueHDi alarmowi towarzyszy także ciągłe świecenie kontrolki "Service" od momentu włączenia stacyjki.
 • Na liczbę kilometrów pozostałych do przejechania może wpływać czynnik czasu, w zależności od stylu jazdy i przyzwyczajeń kierowcy.

  Klucz może się więc zapalić w przypadku przekroczenia okresu od ostatniego przeglądu podanego w planie obsługowym producenta.

 • W wersjach Diesel BlueHDi klucz może także zapalić się z wyprzedzeniem, w zależności od poziomu pogorszenia jakości oleju silnikowego (zależnie od kraju sprzedaży).

  Na pogarszanie się jakości oleju silnikowego mają wpływ warunki użytkowania samochodu.

Zerowanie wskaźnika serwisowego

Zerowanie wskaźnika serwisowego


Po każdym przeglądzie należy wykonać zerowanie wskaźnika serwisowego.

Jeżeli przegląd wykonali Państwo sami, wyłączyć zapłon:

 • Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk.
 • Włączyć zapłon, wyświetlacz rozpoczyna odliczanie do tyłu
 • Jeżeli wyświetlacz wskazuje "=0", zwolnić przycisk; klucz znika.

Jeżeli muszą Państwo odłączyć akumulator po tej operacji, należy zaryglować samochód i odczekać co najmniej pięć minut, aby zerowanie zostało uwzględnione.

Przywołanie informacji serwisowej

W każdej chwili można sprawdzić informację serwisową.

 • Nacisnąć ten przycisk.

  Informacja serwisowa wyświetla się na kilka sekund, a następnie znika.

  Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

  Przy pracującym silniku: w strefie A, temperatura jest prawidłowa, w strefie B, temperatura jest zbyt wysoka; ta lampka kontrolna centralnego alarmu STOP za ...

  Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

  W przypadku wersji wyposażonych w elektroniczny wskaźnik poziomu prawidłowy poziom oleju silnikowego wyświetlany jest przez kilka sekund na zestawie wska% ...

  Categorie