Citroen C3: Tryb ręczny

 • Wybrać położenie M, aby móc sekwencyjnie zmieniać sześć biegów.
 • Przestawić wybierak w kierunku znaku +, aby zmienić bieg na wyższy.
 • Przestawić wybierak w kierunku -, aby zmienić bieg na niższy

Zmiana biegu odbywa się tylko wtedy, gdy pozwoli na to prędkość samochodu oraz moment obrotowy silnika; w przeciwnym razie zastosowane jest prawo trybu automatycznego.

D znika, a w zestawie wskaźników
pojawiają się kolejno wybierane biegi.

W przypadku niedostatecznej lub za wysokiej prędkości obrotowej wybrany bieg miga przez kilka sekund, a następnie wyświetla się rzeczywiście wybrany bieg.

Przejście z położenia D (tryb automatyczny) do M (ręczny) może być wykonane w dowolnym momencie.

Po zatrzymaniu lub przy małej prędkości skrzynia biegów automatycznie włącza pierwszy bieg.

W trybie ręcznym programy sport i śnieg są nieaktywne.

Wartość nieprawidłowa w trybie ręcznym

Ten symbol wyświetla się, jeżeli
bieg jest źle wybrany (dźwignia między dwoma biegami).

  Programy sport i śnieg

  Te dwa specjalne programy uzupełniają tryb automatyczny w warunkach szczególnych. Program sport "S" Nacisnąć przycisk "S" po ur ...

  Zatrzymanie samochodu

  Przed wyłączeniem silnika można ustawić położenie P lub N, aby wybrać luz. W obu przypadkach zaciągnąć hamulec postojowy, aby ...

  Categorie