Citroen C3: System zapobiegający poślizgowi kół (ASR)

Citroen C3 –> Bezpieczeństwo –> System elektronicznej kontroli stabilności (ESC) –> System zapobiegający poślizgowi kół (ASR)

Włączenie

System włącza się automatycznie po każdym uruchomieniu silnika.

W przypadku utraty przyczepności następuje uruchomienie systemu.

Jest to sygnalizowane miganiem
kontrolki w zestawie wskaźników.

Wyłączenie

W wyjątkowych warunkach (rozruch pojazdu, który wjechał w błoto, unieruchomionego w śniegu, na sypkim gruncie) korzystne może się okazać wyłączenie systemu ASR w celu umożliwienia swobodnego poślizgu kół i odzyskania przyczepności.

Po odzyskaniu przyczepności ponownie włączyć ten system.

Wyłączenie następuje z poziomu
menu Jazda ekranu dotykowego.

Wyłączenie sygnalizowane jest wyświetleniem komunikatu.

Ponowne włączenie

System aktywuje się automatycznie po każdym wyłączeniu zapłonu lub po przekroczeniu prędkości 50 km/h.

Poniżej 50 km/h można go aktywować ręcznie.

Ponowne włączenie następuje
z poziomu menu Jazda ekranu dotykowego.

Włączenie sygnalizowane jest wyświetleniem komunikatu.

Usterka działania

Zapalenie się tej kontrolki,
której towarzyszy sygnał dźwiękowy i komunikat, sygnalizuje usterkę systemu

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym w celu kontroli systemu.

Po zderzeniu sprawdzić system w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

ASR / CDS

Systemy te zapewniają zwiększone bezpieczeństwo w normalnych warunkach jazdy, ale nie powinny zachęcać kierowcy do podejmowania dodatkowego ryzyka lub do jazdy z nadmierną prędkością.

Gdy przyczepność do nawierzchni maleje (deszcz, śnieg, gołoledź), ryzyko utraty przyczepności wzrasta. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest zatem niezbędne, aby pozostawiać te systemy włączone w każdych warunkach, zwłaszcza gdy są to warunki trudne.

Działanie tych systemów jest zapewnione pod warunkiem przestrzegania zaleceń producenta dotyczących zarówno kół (opon i felg), elementów składowych układu hamulcowego, elementów elektronicznych, jak i procedur montażu i operacji serwisowych sieci CITROËN.

Aby wykorzystać skuteczność tych systemów w warunkach zimowych, należy koniecznie wyposażyć samochód w cztery opony zimowe, co umożliwi zachowanie neutralnej charakterystyki jazdy samochodu.

    System zapobiegający blokadzie kół (ABS) i elektroniczny rozdzielacz hamowania (REF)

    Zapalenie się tej kontrolki na stałe sygnalizuje nieprawidłowe działanie systemu ABS. Hamulce w samochodzie działają jak klasyczny układ ...

    Pasy bezpieczeństwa

    ...

    Categorie