Citroen C3: Sterowanie ręczne

Sterowanie wycieraczkami szyb wykonywane jest ręcznie przez kierowcę.

Z trybem ręcznym
Z trybem ręcznym

Z automatycznym trybem pracy
Z automatycznym trybem pracy

Wycieraczki przedniej szyby

Przełącznik wyboru częstotliwości pracy: unieść albo opuścić przełącznik do żądanego położenia.

Praca szybka (silne opady).


Praca normalna (opady
umiarkowane).

Praca przerywana (dostosowana do
prędkości pojazdu).

Wyłączone.


Praca impulsowa (nacisnąć do dołu
lub pociągnąć krótko dźwignię do siebie, następnie puścić).

lub

Praca automatyczna (nacisnąć
do dołu, następnie puścić) albo praca impulsowa (pociągnąć krótko przełącznik do siebie).

Wycieraczka tylnej szyby

Wycieraczka tylnej szyby


Pierścień wyboru wycieraczki tylnej szyby:

Wyłączona.


Praca przerywana (proporcjonalna
do prędkości pojazdu).

Praca ze spryskiwaczem szyby
(określony czas).

Bieg wsteczny

Po włączeniu biegu wstecznego, jeżeli wycieraczki przedniej szyby pracują, automatycznie włączy się wycieraczka tylnej szyby.

Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznej można ustawić wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego:

 • W menu Jazda wybrać zakładkę
  " Ustawienia pojazdu ".
 • Wybrać " Komfort ", a następnie " Tylna wycieraczka na wstecznym biegu ".

W ustawieniach fabrycznych funkcja jest włączona

W czasie opadów śniegu lub silnego mrozu oraz w przypadku założenia bagażnika rowerowego na bagażnik bazowy należy wyłączyć automatyczną pracę tylnej wycieraczki.

Spryskiwacz przedniej szyby

Spryskiwacz przedniej szyby


Pociągnąć dźwignię do siebie. Spryskiwacz szyby oraz wycieraczki szyby działają przez pewien czas.

Dysze spryskiwacza szyby nie są regulowane. Nie próbować zmieniać ich położenia (ryzyko uszkodzenia).

  Przełącznik wycieraczek szyby

  W warunkach zimowych, przed włączeniem wycieraczek usunąć śnieg, lód albo szron znajdujący się na przedniej szybie wokół ra ...

  Wycieraczki przedniej szyby w trybie automatycznym

  Wycieraczki przedniej szyby pracują w trybie automatycznym bez ingerencji kierowcy w przypadku wykrycia deszczu (czujnik za wewnętrznym lusterkiem wstecznym), dostoso ...

  Categorie