Citroen C3: Poziom płynu spryskiwaczy szyb

Citroen C3 –> Informacje praktyczne –> Kontrola stanu płynów –> Poziom płynu spryskiwaczy szyb

Uzupełnić poziom płynu, gdy tylko
zachodzi taka potrzeba.

Charakterystyka płynu

Aby zapewnić optymalną skuteczność czyszczenia i uniknąć zamarzania, nie należy uzupełniać ani zastępować płynu wodą.

W warunkach zimowych zalecane jest stosowanie płynu na bazie alkoholu etylowego lub metanolu.

    Poziom płynu chłodzącego

    Sprawdzać regularnie poziom płynu chłodzącego. Uzupełnianie tego płynu między dwoma przeglądami jest normalnym zjawiskiem. W celu ...

    Poziom dodatku do oleju napędowego (diesel z filtrem cząstek stałych)

    Minimalny poziom dodatku w zbiorniku jest sygnalizowany przez zapalenie się na stałe kontrolki, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy i komunikat ...

    Categorie