Citroen C3: Napełnianie zbiornika paliwa

Citroen C3 –> Informacje praktyczne –> Zbiornik paliwa –> Napełnianie zbiornika paliwa

Etykieta naklejona na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu przypomina, jakiego typu paliwa należy używać w zależności od silnika samochodu.

Dodatkowa ilość paliwa powinna być większa od 5 litrów, aby została uwzględniona przez  wskaźnik poziomu paliwa.

Otwarcie korka wlewu może wywołać dźwięk zasysania powietrza. Jest to zupełnie normalne: podciśnienie jest spowodowane szczelnością układu paliwowego.

Jeśli Państwa samochód jest wyposażony w system Stop & Start, nigdy nie tankować paliwa, gdy silnik jest w trybie STOP; należy uprzednio wyłączyć zapłon przy użyciu klucza lub przyciskiem "START/STOP" w pojazdach wyposażonych w system "Zdalny dostęp i rozruch".

Napełnianie zbiornika paliwa


Aby bezpiecznie napełnić zbiornik:

 • Bezwzględnie wyłączyć silnik.
 • Otworzyć pokrywę wlewu paliwa.
 • Skorzystać z dystrybutora z odpowiednim paliwem.
 • Włożyć kluczyk do korka i obrócić w lewo lub obrócić ręcznie korek w lewo (w zależności od wersji).

Napełnianie zbiornika paliwa


 • Wyjąć korek i zawiesić go na zaczepie (na pokrywie wlewu).
 • Wsunąć pistolet dystrybutora do oporu i dopiero wtedy nacisnąć spust, aby rozpocząć napełnianie zbiornika (uważać na rozpryskiwanie paliwa).
 • Przytrzymać pistolet dystrybutora w tym położeniu aż do zakończenia napełniania zbiornika.

Po zakończeniu napełniania:

 • Umieścić korek na swoim miejscu.
 • Obrócić kluczyk w prawo i wyjąć go z korka lub obrócić ręcznie korek w prawo (w zależności od wersji).
 • Popchnąć pokrywę wlewu paliwa, aby ją zamknąć.

Przy tankowaniu do pełna nie próbować dolewać po trzecim wyłączeniu pistoletu; może to spowodować niesprawność.

Państwa samochód wyposażony jest w katalizator redukujący emisję szkodliwych składników w spalinach.

W przypadku silników benzynowych stosowanie benzyny bezołowiowej jest obowiązkowe.

Wlew paliwa posiada otwór o zmniejszonej średnicy, co pozwala na tankowanie jedynie benzyny bezołowiowej.

W przypadku wlania paliwa nieodpowiedniego do silnika danego samochodu konieczne jest opróżnienie zbiornika paliwa przed uruchomieniem silnika.

Odcinanie zasilania paliwem

Państwa samochód jest wyposażony w urządzenie bezpieczeństwa, które w razie zderzenia odcina zasilanie paliwem.

  Minimalny poziom paliwa

  Po osiągnięciu minimalnego poziomu paliwa ta kontrolka zapala się w zestawie wskaźników, towarzyszą jej sygnał dźwiękowy i komu ...

  Zabezpieczenie przed pomyłką przy tankowaniu (diesel)

  Samochód jest wyposażony w urządzenie mechaniczne uniemożliwiające zatankowanie benzyny do zbiornika pojazdu z silnikiem zasilanym olejem napędow ...

  Categorie