Citroen C3: Masy

Masy pojazdów i przyczep

Wartości mas pojazdów i przyczep dotyczące Państwa samochodu podano w dowodzie rejestracyjnym, jak również w dokumentacji dostarczonej z samochodem.

Wartości te podano także na tabliczce albo etykiecie znamionowej producenta.

Aby uzyskać więcej informacji, należy kontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy jest równa masie pustego pojazdu + kierowca (75 kg).

Podane wartości MTRA i mas holowanych przyczep odnoszą się do maksymalnej wysokości 1000 m n.p.m. Masę holowanej przyczepy należy zmniejszać o 10% na każde dodatkowe 1000 m.

Masę przyczepy z hamulcami można, w granicach MTRA, powiększyć o tyle, o ile zmniejszono masę MTAC pojazdu holującego.

Zalecany nacisk na hak odpowiada dopuszczalnemu naciskowi na przegub kulowy haka (demontowany przy użyciu narzędzi lub bez ich użycia).

MTAC: technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu.

MTRA: dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów.

 • Wysokie temperatury otoczenia mogą spowodować obniżenie osiągów pojazdu, aby chronić silnik. Gdy temperatura otoczenia jest wyższa od 37C, należy ograniczyć masę holowanej przyczepy.

 • Holowanie przy małym obciążeniu pojazdu holującego może obniżyć jego trzymanie się drogi.

  Holowanie przyczepy wydłuża drogę hamowania.

  W przypadku pojazdu holującego nigdy nie przekraczać prędkości 100 km/h (należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju).

Gdy temperatura zewnętrzna jest wysoka, zaleca się pozostawienie silnika pracującego przez 1 do 2 minut po zatrzymaniu samochodu, aby ułatwić jego schłodzenie.

Silniki i masy przyczep − wersje benzynowe

Silniki i masy przyczep − wersje benzynowe


* Moc maksymalna odpowiada wartości homologowanej uzyskanej na hamowni silnika zgodnie z warunkami ustalonymi przez przepisy europejskie (dyrektywa 1999/99/WE).

Silniki i masy przyczep − wersje diesel

Silniki i masy przyczep − wersje diesel


* Moc maksymalna odpowiada wartości homologowanej uzyskanej na hamowni silnika zgodnie z warunkami ustalonymi przez przepisy europejskie (dyrektywa 1999/99/WE).

Wymiary

Podane wymiary dotyczą samochodu bez obciążenia.

Wymiary


* Lusterka wsteczne złożone.

  Silniki

  Dane techniczne silników Dane techniczne silnika (pojemność skokowa, moc maksymalna, obroty maksymalne, energia, emisja CO2...) dotyczące Państwa samo ...

  Elementy identyfikacyjne

  Poszczególne rodzaje widocznego oznakowania umożliwiającego identyfikację i poszukiwanie pojazdu. A. Numer identyfikacyjny pojazdu (V.I.N.), pod pokr ...

  Categorie