Citroen C3: Kurtynowe poduszki powietrzne

Citroen C3 –> Bezpieczeństwo –> Poduszki powietrzne –> Kurtynowe poduszki powietrzne

W razie silnego uderzenia bocznego system ogranicza niebezpieczeństwo uszkodzenia boku głowy, czym przyczynia się do zwiększenia zabezpieczenia kierowcy i pasażerów (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu).

Kurtynowa poduszka powietrzna jest zabudowana w słupku i w górnej części kabiny.

Wyzwalanie

Kurtynowa poduszka powietrzna wyzwala się jednocześnie z odpowiednią poduszką boczną w przypadku silnego zderzenia bocznego całą lub częścią bocznej strefy uderzenia B, prostopadle do osi wzdłużnej samochodu, w płaszczyźnie poziomej oraz w kierunku od zewnątrz do środka samochodu.

Kurtynowa poduszka powietrzna rozwija się między osobą na przednim lub tylnym siedzeniu samochodu i szybą.

Usterka działania

Jeżeli ta kontrolka zapali się w
zestawie wskaźników, należy koniecznie skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym w celu sprawdzenia systemu.

Poduszki mogą nie zadziałać w przypadku silnego uderzenia.

W przypadku niewielkiego uderzenia, zahaczenia boku pojazdu lub dachowania poduszki powietrzne mogą nie zadziałać.

W razie uderzenia z przodu lub z tyłu żadna z poduszek bocznych nie zadziała

Rady

Aby zapewnić w pełni skuteczne działanie poduszek powietrznych, należy zachować podane poniżej środki ostrożności.

Przyjmować normalną i pionową pozycję siedzącą.

Zapinać właściwie wyregulowane pasy bezpieczeństwa.

Nie trzymać niczego między pasażerami i poduszkami powietrznymi (dzieci, zwierząt, przedmiotów...), nie mocować i nie naklejać niczego ani w pobliżu, ani na drodze rozkładania poduszek powietrznych, mogłoby to spowodować obrażenia podczas ich uwalniania.

Nigdy nie modyfikować pierwotnej konfiguracji posiadanego samochodu, zwłaszcza w bezpośrednim otoczeniu poduszek powietrznych.

W przypadku gdy pojazd uległ wypadkowi lub został skradziony, należy sprawdzić system poduszek powietrznych.

Naprawy systemu poduszek powietrznych muszą być wykonywane wyłącznie w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Nawet przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności wymienionych powyżej w momencie rozwinięcia poduszki powietrznej nie można wykluczyć ryzyka zranienia lub niewielkich oparzeń głowy, klatki piersiowej czy ramion. Poduszka napełnia się prawie natychmiast (w kilka milisekund), następnie opróżnia się, uwalniając gorący gaz przez specjalne otwory.

Czołowe poduszki powietrzne

Nie prowadzić pojazdu, trzymając kierownicę za jej ramiona lub opierając ręce na jej środku.

Pasażer nie powinien trzymać nóg na desce rozdzielczej.

Powstrzymać się od palenia (papieros, fajka), ponieważ uruchomienie poduszki w tym czasie mogłoby spowodować oparzenia lub obrażenia ciała.

Nie demontować, nie przekłuwać ani nie uderzać poduszki.

Niczego nie mocować i nie przyklejać na kole kierownicy ani na desce rozdzielczej, ani na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera, aby w chwili zadziałania poduszek powietrznych zapobiec zranieniu osób.

Poduszki kurtynowe

Nie należy niczego mocować ani przyklejać do sufitu, gdyż mogłoby to spowodować obrażenia głowy w przypadku zadziałania poduszki kurtynowej. Nie wolno demontować uchwytów sufitowych, jeżeli samochód je posiada, ponieważ zamocowane są do nich kurtynowe poduszki powietrzne.

Boczne poduszki powietrzne

Na fotele zakładać wyłącznie pokrowce homologowane, które nie zakłócają działania bocznych poduszek powietrznych.

Aby zapoznać się z gamą pokrowców dostosowanych do samochodu, można skonsultować się z siecią serwisową CITROËNA.

Nigdy niczego nie mocować ani nie przyklejać na oparciach siedzeń (ubrania...), ponieważ mogłoby to spowodować okaleczenia klatki piersiowej lub ramion w razie zadziałania bocznej poduszki powietrznej.

Nie zbliżać się do drzwi bardziej, niż jest to konieczne.

W panelach przednich drzwi samochodu zamontowane są czujniki uderzeń bocznych.

Uszkodzone drzwi lub nieprawidłowo wykonana interwencja (zmiana lub naprawa) w obrębie przednich drzwi lub ich wewnętrznej okładziny mogą zakłócić działanie tych czujników − ryzyko nieprawidłowego działania bocznych poduszek powietrznych! Prace te należy wykonywać wyłącznie w sieci CITROËNA lub w warsztacie specjalistycznym.

    Boczne poduszki powietrzne

    W razie silnego uderzenia bocznego system chroni kierowcę i pasażera na przednim siedzeniu, ograniczając niebezpieczeństwo uszkodzenia torsu pomiędz ...

    Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych

    Bezpieczeństwo przewożonych dzieci stanowiło przedmiot szczególnej troski firmy CITROËN już na etapie opracowywania koncepcji pojazdu; zależ ...

    Categorie