Citroen C3: Kontrola / Uzupełnianie ciśnienia

Citroen C3 –> W razie awarii –> Zestaw do prowizorycznej naprawy opony –> Kontrola / Uzupełnianie ciśnienia

Kontrola / Uzupełnianie ciśnienia


Kompresora bez wkładu naprawczego można także użyć do sprawdzania ciśnienia lub do okazjonalnego pompowania opon

 • Wyjąć korek z zaworu opony i przechować go w czystym miejscu.
 • Rozwinąć przewód (rurkę) schowany pod sprężarką.
 • Podłączyć przewód do zaworu opony i mocno dokręcić.

Kontrola / Uzupełnianie ciśnienia


 • Sprawdzić, czy wyłącznik sprężarki jest ustawiony w położeniu "O".
 • Rozwinąć całkowicie przewód elektryczny schowany pod sprężarką.
 • Podłączyć wtyczkę sprężarki do gniazdka 12 V samochodu.
 • Włączyć stacyjkę.

Kontrola / Uzupełnianie ciśnienia


 • Włączyć sprężarkę, przestawiając przełącznik do położenia "I", i napompować oponę zgodnie z etykietą podającą wartości ciśnień pompowania opon samochodu.

  Aby spuścić powietrze: nacisnąć czarny przycisk znajdujący się na przewodzie sprężarki na poziomie przyłącza zaworu.

 • Po osiągnięciu właściwego ciśnienia przestawić przełącznik do położenia "O".
 • Wyciągnąć przewód i schować cały zestaw.

W przypadku zmiany ciśnienia w jednej bądź kilku oponach należy ponownie zainicjować system wykrywania zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Wykrywania niskiego ciśnienia w oponach, patrz odpowiednia rubryka.

  Sposób przeprowadzenia naprawy

  Wyłączyć zapłon. Nakleić naklejkę samoprzylepną z ograniczeniem prędkości we wnętrzu samochodu. Rozwinąć ...

  Koło zapasowe

  Sposób wymiany uszkodzonego koła na koło zapasowe z użyciem narzędzi będących na wyposażeniu samochodu. ...

  Categorie