Citroen C3: Działanie

Działanie


Przy wkładaniu do zbiornika na olej napędowy pistolet dystrybutora z benzyną opiera się o klapkę. Układ pozostaje zamknięty i uniemożliwia zatankowanie.

Nie próbować tankować i włożyć pistolet typu diesel.

Możliwe jest użycie kanistra, aby napełnić zbiornik.

Aby zapewnić swobodny wypływ paliwa, zbliżyć otwór kanistra bez przyciskania bezpośrednio do klapki urządzenia i powoli nalewać.

Wyjazd zagraniczny

Pistolety dystrybutora oleju napędowego mogą się różnić w zależności od kraju.

System zapobiegający pomyłce może uniemożliwić napełnienie zbiornika paliwa.

Nie wszystkie samochody z silnikiem Diesla są wyposażone w urządzenie zapobiegające tankowaniu niewłaściwego paliwa, dlatego też przed wyjazdem zagranicznym zalecamy skontaktować się z ASO sieci CITROËN, aby dowiedzieć się, czy pojazd przystosowany jest do dystrybutora paliwa w danym kraju.

    Zabezpieczenie przed pomyłką przy tankowaniu (diesel)

    Samochód jest wyposażony w urządzenie mechaniczne uniemożliwiające zatankowanie benzyny do zbiornika pojazdu z silnikiem zasilanym olejem napędow ...

    Paliwo stosowane w silnikach benzynowych

    Silniki benzynowe są przystosowane do pracy z biopaliwami zgodnymi z obecnym i przyszłym ustawodawstwem europejskim, dostepnymi z dystrybutorów: benzyna zgodna ...

    Categorie