Citroen C3: Działanie

Ostrzeżenie jest przekazywane przez kontrolkę, która zapala się w odpowiednim lusterku wstecznym, jak tylko pojazd (samochód osobowy, ciężarówka, jednoślad) zostanie wykryty.

W tym celu muszą być spełnione następujące warunki:

 • wszystkie pojazdy poruszają się w tym samym kierunku i na sąsiednich pasach drogi,
 • prędkość samochodu zawiera się w przedziale między 12 km/h i 140 km/h,
 • podczas wyprzedzania pojazdu przy różnicy prędkości mniejszej niż 10 km/h,
 • podczas wyprzedzania przez inny pojazd przy różnicy prędkości mniejszej niż 25 km/h,
 • ruch na drodze odbywa się w sposób płynny,
 • w przypadku przedłużającego się manewru wyprzedzania, gdy pojazd wyprzedzany pozostaje w strefie martwego pola,
 • pojazd porusza się na drodze po linii prostej lub po łagodnym łuku,
 • pojazd nie ciągnie przyczepy...

Działanie


W następujących sytuacjach żadne ostrzeżenie nie zostanie przekazane:

 • w obecności nieruchomych obiektów (zaparkowane pojazdy, bariery zabezpieczające, latarnie, tablice reklamowe...),
 • w przypadku pojazdów jadących w przeciwnym kierunku,
 • w trakcie jazdy po krętej drodze lub w przypadku długich zakrętów,

Działanie


 • w przypadku wyprzedzania długiego pojazdu (lub wyprzedzania przez taki pojazd, np. ciężarówka, autokar), który jest jednocześnie wykryty przez tylny czujnik w strefie martwego pola i widoczny z przodu w polu widzenia przez kierowcę,
 • w przypadku natężonego ruchu: pojazdy wykryte z przodu i z tyłu są mylone z ciężarówką lub z obiektem stałym,
 • podczas manewru szybkiego wyprzedzania.

  Włączanie/wyłączanie

  Włączanie/wyłączanie funkcji odbywa się poprzez menu konfiguracji pojazdu. Ta kontrolka zapala się w zestawie wskaźników. Czujniki ...

  Usterka działania

  W przypadku wadliwego działania ta kontrolka miga przez kilka chwil w zestawie wskaźników, czemu towarzyszy zapalenie się kontrolki serwisowej i wyśw ...

  Categorie