Suzuki Baleno: Regulacja położenia foteli

Suzuki Baleno –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Regulacja przednich foteli –> Regulacja położenia foteli

Regulacja położenia foteli


Dźwignia regulacyjna każdego z foteli przednich jest umieszczona pod jego przednią częścią po stronie bliżej środka pojazdu.

W celu zmiany położenia fotela należy pociągnąć dźwignię do góry, a następnie przesunąć fotel do przodu lub do tyłu. Po dokonaniu regulacji należy sprawdzić prawidłowość zablokowania fotela przez próbę przesunięcia go do przodu i do tyłu.

Regulacja położenia foteli


Jeżeli siedzenie kierowcy wyposażone jest w pokrętło regulacji wysokości umieszczone od strony drzwi, obracając pokrętłem można wyregulować wysokość siedzenia.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć nadmiernego luzu pasów bezpieczeństwa, co zmniejsza ich skuteczność, należy dokonać regulacji foteli przed zapięciem pasów.

    Regulacja przednich foteli

    OSTRZEŻENIE Nie wolno regulować fotela kierowcy lub jego oparcia podczas jazdy. Fotel lub jego oparcie może przesunąć się w nieprzewidziany sp ...

    Regulacja oparć foteli

    Możliwe jest regulowanie kątów pochylenia oparć foteli. W celu regulacji kąta pochylenia oparcia fotela należy unieść do góry ...

    Categorie