Suzuki Baleno: Regulacja długości pasa

Suzuki Baleno –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Pasy bezpieczeństwa –> Regulacja długości pasa

Regulacja długości pasa


 • Bezwładnościowy pas zwijany Podciągnąć barkową część pasa poprzez klamrę ku górze.

  Długość barkowej części, pasa przebiegającej skośnie przez pierś, reguluje się samoczynnie umożliwiając swobodę ruchów.

  Pas bezpieczeństwa posiada zwijacz samoblokujący się w sytuacjach awaryjnych, skonstruowany w ten sposób, by blokował się wyłącznie w chwili gwałtownego hamowania lub uderzenia.

  Jeżeli pojazd ten jest wyposażony w regulator wysokości barkowej kotwy pasów przednich foteli, należy wyregulować wysokość tej kotwy tak, aby część barkowa pasa przechodziła przez środek barku bliższego drzwiom. W celu regulacji wysokości barkowej kotwy pasa należy przesunąć kotwę w dół lub ku górze przy wyciągniętej gałce blokującej. Po dokonaniu regulacji sprawdzić, czy kotwa jest prawidłowo zablokowana.

Regulacja długości pasa


OSTRZEŻENIE

Nie wolno dokonywać przeróbek pasa uniemożliwiających automatyczną lub ręczną regulację jego luzu.

  Pasy bezpieczeństwa

  Istnieją dwa rodzaje pasów bezpieczeństwa: "Bezwładnościowe pasy zwijane" oraz "2- punktowe pasy niezwijane". OSTRZEŻENIE ...

  Wieszak pasa (w niektórych modelach)

  Przemieszczając oparcie siedzenia, taśmę pasa należy zawsze zaczepić na wieszaku pasa, aby nie została ona przyciśnięta przez oparcie ...

  Categorie