Suzuki Baleno: Centralne zamykanie drzwi (w niektórych modelach)

Suzuki Baleno –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Zamki drzwiowe –> Centralne zamykanie drzwi (w niektórych modelach)

Centralne zamykanie drzwi (w niektórych modelach)


Możliwe jest równoczesne blokowanie i odblokowywanie wszystkich drzwi bocznych poprzez przekręcenie klucza w zamku przednich drzwi po stronie kierowcy lub pasażera.

W modelu 3-drzwiowym można też blokować lub odblokować drzwi boczne poprzez wciśnięcie przycisku blokującego w drzwiach po stronie kierowcy.

Centralne zamykanie drzwi (w niektórych modelach)


W modelu 4-drzwiowym lub kombi można też blokować lub odblokować wszystkie drzwi boczne oraz drzwi bagażnika w modelu kombi poprzez naciśnięcie lewej lub prawej strony przycisku 1.

UWAGA:

 • W modelach 3-drzwiowych zmiana położenia przycisku blokady w przednich drzwiach pasażera powoduje zablokowanie lub odblokowanie tylko tych drzwi.

  W modelach 4-drzwiowych zmiana położenia przycisku blokady w każdych drzwiach powoduje zablokowanie lub odblokowanie tylko tych drzwi

 • Zamykając zablokowane przyciskiem przednie drzwi należy przytrzymać klamkę w położeniu górnym, gdyż inaczej nie zostaną one zamknięte.

  Zamki drzwi bocznych

  W celu zablokowania przednich drzwi z zewnątrz pojazdu, należy: a) Wsunąć klucz do zamka i przekręcić go górną stroną w kierun ...

  Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz (modele 4-drzwiowe)

  Każde z drzwi tylnych są wyposażone w pokazane na rysunku zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz. Gdy dźwignia blokady znajduje się w po ...

  Categorie